Ogłoszenie

Aktualności

Zarząd ROD "Puszcza" zwołuje

WALNE ZEBRANIE

SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE CZŁONKÓW PZD

w dniu 5 kwietnia 2019r. ( piątek )

o godzinie 16 : 30

w Centrum Kształcenia Sportowego

przy ul. L. Rydla 49 w Szczecinie

W przypadku braku kworum ustala się
drugi termin o godzinie 17:00 w tym samym dniu i miejscu.