Dostawa wody

Aktualności

W dniach 29 – 31 marca 2019 r. zostanie wznowiona dostawa wody do ogrodów działkowych. Prosimy Działkowców o zamknięcie zaworów instalacji wodnej na swoich działkach.

Pozostawienie zaworów otwartych spowoduje zalanie terenu, narazi Działkowca na zbędne koszty w opłatach za zużytą wodę oraz, do czasu usunięcia tej nieprawidłowości, skutkować będzie odcięciem jej dopływu dla pozostałych Działkowców.

Zarząd ROD „PUSZCZA”