Opłaty działkowe obowiązujące dla ROD "Puszcza" w Szczecinie

ArchiwumOPŁATY W ROD PUSZCZA - ROK 2024
(po Walnym Zebraniu w dn. 17.04.2024 r.)

 

1

Opłaty roczne pobierane od działkowców

2

Składka członkowska (tylko członkowie PZD)

6,00 zł

3

Opłata ogrodowa

0,95 zł/m2 działki

4

Woda:

5

Zużycie wody za 2023 r. - ryczałt

15 zł / działkę

6

Wywóz odpadów (uchwała Walnego Zebrania w ROD "Puszcza" dnia 13.04.2023 r.)

230,00 zł / działkę

7

Partycypacja finansowa na realizację zadania - remont infrastruktury działkowej

30,00 zł / działkę

8

Energia elektryczna

9

Koszt jednostkowy zużytej energii elektrycznej w 2024 r.

0,75 zł / kWh

10

Zaliczka na energię elektryczną za 2024 r.

w kwocie jak za zużycie w 2023 r.

11

Opłata ogrodowa energetyczna

4,50 zł / działkę

12

Opłaty przy podpisywaniu umowy na dostawę en. elektrycznej na działkę:

13

Za sprawdzenie instalacji na działce i dokonane pomiary

40 zł/działkę

15

Zaliczka na zużycie en. elektrycznej w 2024 r.

56 zł

16

Opłata ogrodowa energetyczna

4,5 zł

17

Opłaty jednorazowe pobierane od nowych działkowców

18

Opłata ogrodowa

300,00 zł

19

Opłata inwestycyjna

1 600,00 zł

Opłaty należy wnosić w kasie ROD "Puszcza" (podczas dyżurów członków zarządu) lub (polecamy) przelewem na rachunek bankowy ROD "Puszcza"

nr 49 1050 1559 1000 0022 6531 6709 wpisując w tytule przelewu „opłata ogrodowa za działkę nr Nazwisko i Imię użytkownika”.

Opłaty roczne (pkt. 1 – 11) należy wnosić do 30 czerwca br.

Zarząd ROD "Puszcza"

 

opłata wynikająca z uchwały nr 12/2015 walnego zebrania sprawozdawczego PZD w ROD „Puszcza” w Szczecinie z dnia 24.05.2014 r. dotyczącej obowiązku wymiany w roku 2015 r. wodomierzy montowanych do 2011 roku włącznie