Opłaty działkowe obowiązujące dla ROD "Puszcza" w Szczecinie

ArchiwumOPŁATY W ROD PUSZCZA - ROK 2022
po walnym zebraniu w ROD "Puszcza" w dniu 13.05.2022 r.

 

1

Opłaty roczne pobierane od działkowców

2

Składka członkowska (tylko członkowie PZD)

6,00 zł

3

Opłata ogrodowa

0,85 zł/m2 działki

4

Woda:

5

Zużycie wody za 2022 r. - ryczałt

21 zł / działkę

6

Wywóz odpadów (uchwała Walnego Zebrania w ROD "Puszcza" dnia 13.05.2022 r.)

150,00 zł / działkę

7

Energia elektryczna

8

Koszt jednostkowy zużytej energii elektrycznej w 2021 r.

0,60 zł / kWh

9

Zaliczka na energię elektryczną za 2022 r.

w kwocie jak za zużycie w 2021 r.

10

Opłata ogrodowa energetyczna

2,00 zł / działkę

11

Opłaty przy podpisywaniu umowy na dostawę en. elektrycznej na działkę:

12

Za sprawdzenie instalacji na działce i dokonane pomiary

40 zł/działkę

13

Zaliczka na zużycie en. elektrycznej w 2022 r.

43 zł

14

Opłata ogrodowa energetyczna

2 zł

15

Opłaty jednorazowe pobierane od nowych działkowców

16

Opłata ogrodowa

200,00 zł, od 01.07.2022 - 300 zł

17

Opłata inwestycyjna

1 480,00 zł

Opłaty należy wnosić w kasie ROD "Puszcza" (podczas dyżurów członków zarządu) lub (polecamy) przelewem na rachunek bankowy ROD "Puszcza"

nr 49 1050 1559 1000 0022 6531 6709 wpisując w tytule przelewu „opłata ogrodowa za działkę nr Nazwisko i Imię użytkownika”.

Opłaty roczne (pkt. 1 – 12) należy wnosić do 30 czerwca br.


 

Uwaga!

Opłaty w 2022 r. dla Nowych Działkowców, po nabyciu prawa do użytkowania działki - tzw. podwyższone opłaty ogrodowe, wynoszą:

· jednorazowa opłata inwestycyjna wynikająca z § 147 ust. 1 pkt 1 Statutu PZD -  1480,00 zł

· jednorazowa opłata na zarządzanie ROD wynikająca z § 147 ust. 1 pkt 2 Statutu PZD - 200,00 zł

Ponadto składka członkowska (corocznie, dla członków PZD) - 6,00 zł

Opłaty uiszczać można w kasie ogrodu znajdującej się w Domu Działkowca na terenie ogrodu w każdy czwartek w godz. 17:00-19:00 lub przelewem na rachunek bankowy ROD "Puszcza" w Szczecinie

Nr konta: 49 1050 1559 1000 0022 6531 6709

W tytule przelewu podać: „Podwyższona opłata ogrodowa”, imię, nazwisko użytkownika i nr działki.

opłata wynikająca z uchwały nr 12/2015 walnego zebrania sprawozdawczego PZD w ROD „Puszcza” w Szczecinie z dnia 24.05.2014 r. dotyczącej obowiązku wymiany w roku 2015 r. wodomierzy montowanych do 2011 roku włącznie