Opłaty działkowe obowiązujące dla ROD "Puszcza" w Szczecinie

ArchiwumOPŁATY W ROD PUSZCZA - ROK 2023
(po Walnym Zebraniu w dn. 13.04.2023 r.)

 

1

Opłaty roczne pobierane od działkowców

2

Składka członkowska (tylko członkowie PZD)

6,00 zł

3

Opłata ogrodowa

0,85 zł/m2 działki

4

Woda:

5

Zużycie wody za 2023 r. - ryczałt

0 zł / działkę

6

Wywóz odpadów (uchwała Walnego Zebrania w ROD "Puszcza" dnia 13.04.2023 r.)

250,00 zł / działkę

7

Energia elektryczna

8

Koszt jednostkowy zużytej energii elektrycznej w 2022 r.

0,63 zł / kWh

9

Zaliczka na energię elektryczną za 2023 r.

w kwocie jak za zużycie w 2022 r.

10

Opłata ogrodowa energetyczna

3,20 zł / działkę

11

Opłaty przy podpisywaniu umowy na dostawę en. elektrycznej na działkę:

12

Za sprawdzenie instalacji na działce i dokonane pomiary

40 zł/działkę

13

Zaliczka na zużycie en. elektrycznej w 2023 r.

56 zł

14

Opłata ogrodowa energetyczna

3,2 zł

15

Opłaty jednorazowe pobierane od nowych działkowców

16

Opłata ogrodowa

300,00 zł

17

Opłata inwestycyjna

1 654,00 zł

Opłaty należy wnosić w kasie ROD "Puszcza" (podczas dyżurów członków zarządu) lub (polecamy) przelewem na rachunek bankowy ROD "Puszcza"

nr 49 1050 1559 1000 0022 6531 6709 wpisując w tytule przelewu „opłata ogrodowa za działkę nr Nazwisko i Imię użytkownika”.

Opłaty roczne (pkt. 1 – 10) należy wnosić do 30 czerwca br.

230430                                                                                            Zarząd ROD "Puszcza"

 

opłata wynikająca z uchwały nr 12/2015 walnego zebrania sprawozdawczego PZD w ROD „Puszcza” w Szczecinie z dnia 24.05.2014 r. dotyczącej obowiązku wymiany w roku 2015 r. wodomierzy montowanych do 2011 roku włącznie