Opłaty działkowe obowiązujące dla ROD "Puszcza" w Szczecinie

ArchiwumOPŁATY W ROD PUSZCZA - ROK 2021
po walnym zebraniu w ROD "Puszcza" w dniu 31.08.2021 r.

 

1

Opłaty roczne pobierane od działkowców

2

Składka członkowska (tylko członkowie PZD)

6,00 zł

3

Opłata ogrodowa za każdy m2 działki

0,75 zł

4

Woda:

5

Zużycie wody – wg wskazań wodomierza za każdy m3

0,90 zł

6

Zużycie wody – ryczałt (gdy braku odczytu) za każdy m2 działki

0,35 zł

7

Zaliczka na zużywaną wodę

35 zł

8

Wywóz odpadów - opłata roczna od działki

80,00 zł

9

Energia elektryczna - zaliczki (rozliczenie po zakończeniu okresu rozliczeniowego):

10

Na przyszłe zużycie energii elektrycznej

50,00 zł

11

Na opłatę ogrodową energetyczną

5,00 zł

12

Rozliczenie za zużytą w 2020 r. energię elektryczną:

13

Koszt jednostkowy zużytej energii elektrycznej

0,60 zł/kWh

14

Opłata ogrodowa energetyczna, od podłączonej w 2020 r. działki

0,98 zł

15

Opłaty jednorazowe pobierane od nowych działkowców

16

Opłata ogrodowa

200,00 zł

17

Opłata inwestycyjna

1 522,00 zł

18

Opłaty przy podpisywaniu umowy na dostawę en. elektrycznej na działkę

19

Za sprawdzenie instalacji na działce 
i dokonane pomiary

40,00 zł

20

Zaliczka na przyszłe zużycie energii elektrycznej

50,00 zł

21

Zaliczka na opłatę ogrodową energetyczną

5,00 zł

Opłaty należy wnosić w kasie ROD "Puszcza" (podczas dyżurów członków zarządu) lub (polecamy) przelewem na rachunek bankowy ROD "Puszcza"

nr 49 1050 1559 1000 0022 6531 6709 wpisując w tytule przelewu „opłata ogrodowa za działkę nr Nazwisko i Imię użytkownika”.

Opłaty roczne (pkt. 1 – 11) należy wnosić do 30 września 2021 r.


 

Opłaty w 2021 r. dla Nowych Działkowców, po nabyciu prawa do użytkowania działki - tzw. podwyższone opłaty ogrodowe, wynoszą:

· jednorazowa opłata inwestycyjna wynikająca z § 147 ust. 1 pkt 1 Statutu PZD -  1522,00 zł

· jednorazowa opłata na zarządzanie ROD wynikająca z § 147 ust. 1 pkt 2 Statutu PZD - 200,00 zł

Ponadto składka członkowska (corocznie, dla członków PZD) - 6,00 zł

Opłaty uiszczać można w kasie ogrodu znajdującej się w Domu Działkowca na terenie ogrodu w każdy czwartek w godz. 17:00-19:00 lub przelewem na rachunek bankowy ROD "Puszcza" w Szczecinie

Nr konta: 49 1050 1559 1000 0022 6531 6709

W tytule przelewu podać: „Podwyższona opłata ogrodowa”, imię, nazwisko użytkownika i nr działki.

opłata wynikająca z uchwały nr 12/2015 walnego zebrania sprawozdawczego PZD w ROD „Puszcza” w Szczecinie z dnia 24.05.2014 r. dotyczącej obowiązku wymiany w roku 2015 r. wodomierzy montowanych do 2011 roku włącznie