Harmonogram montażu wodomierzy plastykowych

Aktualności

Zarząd ROD „Puszcza” w Szczecinie informuje, iż ze środków zebranych już tytułem opłaty za nowe wodomierze dokonano zakupu pierwszej ich partii w ilości 250 sztuk. Ze względu na nękającą ogród plagę kradzieży obejmującą również wodomierze Zarząd ROD „Puszcza” w Szczecinie podjął decyzję o zakupieniu wodomierzy w pełni plastykowych, co mamy nadzieję zakończy ten proceder.

Prosimy wszystkie osoby, które dokonały ww. wpłaty do 10.07.2015 r. o kontakt z Zarządem na dyżurach w każdy piątek w godzinach 17:00 – 19:00 w budynku Zarządu ROD „Puszcza” znajdującym się na terenie ogrodu lub bezpośrednio z Gospodarzem Ogrodu, Panem Lucjanem Kowaleskim (tel. 601 754 537) w celu ustalenia indywidualnego terminu montażu wodomierza lub jego odbioru w przypadku uiszczenia kwoty 40 zł wyłącznie za zakup wodomierza, bez jego montażu.

W przypadku Działkowców, którzy dokonali ww. opłaty za wodomierz po 10.07.2015 r., po zebraniu kolejnej grupy kilkudziesięciu wpłacających Zarząd zamówi kolejną partię wodomierzy i poinformuje o rozpoczęciu ich montażu lub możliwości odbioru.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o udostępnienie miejsc montażu dotychczasowych wodomierzy w sposób gwarantujący możliwość ich bezproblemowej wymiany, co stanowi jednocześnie warunek konieczny do ich wymiany przez Gospodarza Ogrodu lub inną zastępującą go osobę. Dotyczy to w szczególności zapewnienia odpowiedniej wielkości otworu umożliwiającego możliwość operowania narzędziami hydraulicznymi, jak również – ze względu na materiał z którego wykonane są nowe wodomierze – zapewnienia odpowiedniego stanu instalacji wodnej pozwalającej na jego montaż bez konieczności dodatkowego poziomowania rur, ich skręcania i innych tego typu modyfikacji.

Pozdrawiamy
Zarząd ROD „Puszcza” w Szczecinie