Włamania do altan i kradzieże wodomierzy – zgłoś Dzielnicowemu!

Aktualności

Zarząd ROD „Puszcza” pragnie poinformować, że w wyniku spotkania Prezesa Zarządu z „naszym” Dzielnicowym, sierż. szt. Jackiem Jaremkiem, które odbyło się w dniu 30.06.2015 r. Komisariat Policji w Szczecinie-Dąbiu otrzymał zestaw kluczy do furtek i bram ogrodu dzięki czemu jego teren jest obecnie okazjonalnie patrolowany przez funkcjonariuszy Policji.

W wyniku tego spotkania na każdej tablicy wywieszono również dane kontaktowe, które przypominamy poniżej:
dzielnicowy, sierż. szt. Jacek Jaremek
tel. komórkowy - 722 090 521
tel. do komisariatu - 91 82 12 612


Komisariat Policji Szczecin Dąbie
ul. Pomorska 15
70-812 Szczecin

Zarząd ROD „Puszcza” apeluje do Działkowców o zgłaszanie wszystkich zauważonych kradzieży lub aktów wandalizmu bezpośrednio Dzielnicowemu lub Policji (numer 112 albo 997) oraz za naszym pośrednictwem wraz z wskazaniem czasu i miejsca (numer działki, sektor) zaistnienia zdarzenia. Aktualne dane mogą pozwolić na bardziej skuteczne działania Policji, w tym organizację patroli. Tylko takie wspólne działanie Działkowców może przynieść owoce w postaci wyeliminowania lub chociażby ograniczenia nękającej ogród fali kradzieży.

Pozdrawiamy
Zarząd ROD „Puszcza” w Szczecinie