Poprawa jakości dróg dojazdowych do ROD "Puszcza" w Szczecinie - "nasz" projekt w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016

Aktualności

Zarząd ROD „Puszcza” z radością pragnie poinformować Państwa, iż w ramach tzw. „Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016” Prezes Zarządu zgłosił propozycję zadania pod nazwą „Poprawa jakości dróg dojazdowych do ROD Puszcza w Szczecinie”. W przeciwieństwie do lat poprzednich zgłoszenie w sposób kompleksowy reguluje temat dojazdu do działek i obejmuje utwardzenie nawierzchni odcinków nie tylko ulicy Regatowej i Agnieszki, ale także ul. Leonida Teligi, dróg gruntowych wiodących wzdłuż sektorów VII. i IV.) wraz ze znajdującym się tam placem postojowym, drogi gruntowej prowadzącej na tyły sektora VI., brukowanego fragmentu ulicy Chłopskiej i wreszcie obejmuje także uporządkowanie i udostępnienie do ruchu drogi rozgraniczającej teren ogrodu od Puszczy Bukowej.

Apelujemy do wszystkich Działkowców ROD „Puszcza”, ale także i do pozostałych Działkowców zameldowanych lub zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Szczecin do oddania swojego głosu na „nasz” projekt w ramach zadań dla dzielnicy Prawobrzeże! Poproście Państwo o oddanie głosów także członków swoich rodzin, znajomych , studentów oraz wszystkie inne osoby, którym leży na sercu dobro Działkowców z ROD "Puszcza".

Tekst zgłoszonego wniosku wraz z załącznikami znaleźć można na stronie Urzędu Miasta Szczecina: http://bip.um.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116099.asp?soid=C7162650E43F4CA18C2B7D8DB85C5C24

Przypominamy, iż głosowanie na „nasz” projekt odbywać się będzie w dniach od 1 października do 21 października 2015 r. a oddanie głosu możliwe będzie zarówno przez internet lub osobiście na podstawie numeru PESEL oraz pod warunkiem zameldowania,  bądź zamieszkania na ternie Gminy Miasta Szczecin. Szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących głosowania znajdują się na stronie Urzędu Miasta Szczecina: http://bip.um.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116089.asp.

Warto pamiętać, że w ubiegłym roku zwycięski dla dzielnicy Prawobrzeże projekt zdobył 2299 głosów, tak więc mamy nadzieję, że wspólnym siłami uda nam się w tym roku przegłosować wreszcie „naszą” propozycję i uzyskamy tym samym godne warunki dojazdu do naszych działek na miarę XXI wieku. Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie w upowszechnienie informacji o zgłoszonym przez nas projekcie i oddane głosy.

Pozdrawiamy
Zarząd ROD „Puszcza” w Szczecinie