UWAGA - barszcz sosnowskiego na terenie ROD „Puszcza”!

Aktualności

Zarząd ROD „Puszcza” w Szczecinie zwraca się wszystkich Działkowców z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na występowanie możliwych siedlisk barszczu sosnowskiego na terenie ROD „Puszcza” w Szczecinie i ich zgłaszanie do Zarządu. Jak na razie – dzięki informacji z Państwa strony  – zlokalizowano jedno miejsce występowania tej rośliny znajdujące się na ogólnodostępnym terenie vis-a-vis działek 407 i 406.

Ze względu na niebezpieczeństwo, jakie stwarzała ta roślina rosnąc na nieogrodzonej części wspólnej ogrodu Prezes Zarządu osobiście, w dniu 25.07.2015 r. zajął się zebraniem i utylizacją kwiatostanów barszczu oraz dodatkowo dokonał oprysku rosnących w tym miejscu zielonych części barszczu herbicydem Roundup.

Poniżej zamieszczamy krótką relację zdjęciową ilustrującą podjęte działania i ich efekty:

Barszcz Sosnowskiego jeszcze w pełnej okazałości - 17.07.2015 r.

Akcja usuwania rośliny - 25.07.2015 r.

Akcja usuwania rośliny - 25.07.2015 r.

Akcja usuwania rośliny - 25.07.2015 r.

Akcja usuwania rośliny - 25.07.2015 r.

Akcja usuwania rośliny - 25.07.2015 r.

Akcja usuwania rośliny - 25.07.2015 r.

Akcja usuwania rośliny - 25.07.2015 r.

Stan obecny - 14.08.2015 r.

Stan obecny - 14.08.2015 r.

Pozdrawiamy
Zarząd ROD „Puszcza” w Szczecinie