Wymiana wodomierzy - dodatkowe informacje

Aktualności

Szanowni Działkowcy,

ze względu na trwający sezon urlopowy oraz przygotowania do Dnia Działkowca od 22.08.2015 r. do 07.09.2015 r. wstrzymana zostaje wymiana wodomierzy!

Niezależnie od powyższego prosimy o kontakt z Zarządem na dyżurze w każdy piątek w godzinach 17:00 – 19:00 w budynku Zarządu ROD „Puszcza” znajdującym się na terenie ogrodu lub poprzez Gospodarzy Sektorów i zgłaszanie chęci oraz propozycji terminów na wymianę wodomierzy od 08.09.2015 r. Ze względu na fakt, iż jak na razie mamy do czynienia ze stosunkowo niewielkim zainteresowaniem dotyczącym wymiany wodomierzy - możliwość zgłoszenia chęci jego wymiany dotyczy wszystkich Działkowców, którzy uiścili już stosowną opłatę, niezależnie od daty jej dokonania.

UWAGA - jednocześnie ponownie zwracamy się z prośbą o udostępnienie miejsc montażu dotychczasowych wodomierzy w sposób gwarantujący możliwość ich bezproblemowej wymiany. Dotyczy to w szczególności zapewnienia odpowiedniej wielkości otworu umożliwiającego możliwość operowania narzędziami hydraulicznymi, jak również – ze względu na materiał z którego wykonane są nowe wodomierze (plastyk) – zapewnienia odpowiedniego stanu instalacji wodnej pozwalającej na jego montaż bez konieczności dodatkowego poziomowania rur, ich skręcania i innych tego typu modyfikacji. W przypadku niezapewnienia realizacji określonych wcześniej wymagań Gospodarz Ogrodu lub inna zastępująca go osoba ma prawo odmówić wymiany wodomierza, co wobec braku legalizacji dotychczasowego urządzenia spowoduje obciążenie Państwa ryczałtową opłatą za wodę. Alternatywnie - mogą Państwo otrzymać zwrot poniesionej opłaty na zakup i wymianę wodomierza (plastykowego) i samodzielnie oraz na własne ryzyko dokonać instalacji nowego wodomierza, który plombować jedynie będzie Gospodarz Ogrodu lub inna zastępująca go osoba. W przypadku wyboru takiej opcji prosimy o kontakt z Zarządem i złożenie odpowiedniego oświadczenia na piśmie.

Pozdrawiamy
Zarząd ROD "Puszcza" w Szczecinie