Instrukcja głosowania w internecie na nasz projekt w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego!

Aktualności

Szanowni Działkowcy, Drodzy Goście,

Zarząd ROD "Puszcza" przypomina z radością przypomina, iż możemy już (aż do 21 października włącznie) głosować można na nasz projekt „POPRAWA JAKOŚCI DRÓG DOJAZDOWYCH DO  ROD „PUSZCZA” W SZCZECINIE” zgłoszony dla dzielnicy PRAWOBRZEŻE pod numerem 83. To szansa na inwestycję dla naszego ogrodu w wysokości  aż 1.350.000,00 zł (słownie: JEDEN MILION TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), której nie możemy zaprzepaścić!

Głosować można osobiście w Urzędzie Miasta Szczecina lub jego filii na Os. Słonecznym lub w internecie: https://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116109.asp

Poniżej prezentujemy instrukcję, która mamy nadzieję będzie pomocna w samodzielnym, skutecznym oddaniu głosu na nasz projekt drogą internetową:

A. W dowolnej przeglądarce internetowej (np.: Firefox, Opera, IE, Edge, Spartan) w pasku adresowym wpisz adres strony głosowania: https://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116109.asp lub po prostu kliknij na ten link lewym przyciskiem myszy (dalej: LPM)

B. Wyświetli się strona zobrazowana poniżej.

W polach zaznaczonych kołem nr 1 wpisujemy swoje dane zgodnie z wyświetlanymi opisami, kolejno:
1.    numer PESEL,
2.    imię,
3.    nazwisko,
4.    nazwisko panieńskie matki,
5.    ważny(!) numer posiadanego przez nas numeru telefonu komórkowego,
6.    ulicę i numer domu naszego adresu zameldowania w Szczecinie,
7.    numer lokalu/mieszkania w którym jesteśmy zameldowani.

Prosimy zwrócić uwagę na poprawność wprowadzanych danych i ich zgodność z aktualnym stanem faktycznym i prawnym dotyczącym naszych danych osobowych, numeru telefonu komórkowego oraz miejsca naszego zameldowania w Szczecinie.

Następnie zaznaczamy oba „ptaszki” oznaczone kołami nr 2 i wreszcie klikamy (LPM) na przycisk dalej (pole z numerem 3).

C. Następnie wyświetli nam się kolejna podstrona zawierająca listę wszystkich projektów, na które możemy oddać głos. Aby przyspieszyć znalezienie interesującego nas projektu oznaczonego numerem 83, tj. „Poprawa jakości dróg dojazdowych do ROD Puszcza w Szczecinie”, w polu oznaczonym numerem 1 wpisujemy „Puszcza” i wciskamy na klawiaturze przycisk „ENTER” lub klikamy (LPM)  na zielony przycisk „Wyszukaj”. Lista dostępnych projektów zawęzi się, a my możemy w łatwy sposób zaznaczyć poprzez kliknięcie (LPM) na pole wyboru znajdujące się z prawej strony nazwy naszego projekt. Po kliknięciu tym na polu tym pojaw się symbol „ptaszka” (koło nr 2), nasz projekt trafi również na listę zadań, na które chcemy oddać głos (koło nr 3).

Warto pamiętać, że możemy w sumie oddać głos aż na 3 projekty (także w ramach różnych dzielnic), do czego gorąco zachęcamy!

Po „zaptaszkowaniu” projektu „Poprawa jakości dróg dojazdowych do ROD Puszcza w Szczecinie” ostatecznie klikamy na pole „Dalej” (oznaczone nr 4).


D. Teraz pojawi się kolejna podstrona, na której jeszcze raz sprawdzić możemy, czy głosujemy na nasz projekt „Poprawa jakości dróg dojazdowych do ROD Puszcza w Szczecinie” (pole nr 1) oraz czy podaliśmy poprawny numer telefonu.

Warto mieć na uwadze, że przy głosowaniu drogą elektroniczną możemy podać dany numer telefonu komórkowego tylko raz. Innymi słowy, każdy członek naszej rodziny oddający głos na nasz projekt musi posiadać swój, indywidualny numer telefonu komórkowego!

Po weryfikacji poprawności wskazanych powyżej danych klikamy (LPM) na pustym kwadracie przy opisie „Nie jestem robotem” (koło nr 3).Na skutek tego działania w miejscu tym pojawi się tam zielony „ptaszek” (pole nr 1). Następnie klikamy (LPM) na przycisku „Dalej” (koło nr 4)E. W kolejnym etapie głosowania przez internet wyświetli nam się kolejna, przedostatnia już podstrona, a my czekamy cierpliwie na otrzymanie droga sms’ową kodu, który Urząd Miasta Szczecin wysyła na podany przez nas numer telefonu komórkowego.


Uwaga – zgodnie z wyświetlaną na ekranie instrukcją, w razie nieotrzymania sms’a przez okres 10 minut, klikamy (LPM) na przycisk „Wstecz” i powtarzamy korki opisane w punkcie D.

Po otrzymaniu kodu poprzez sms, kod ten wprowadzamy w pole oznaczone nr  1 i klikamy (LPM) na przycisku „Zapisz” (pole nr 2).

Na skutek tego działania powinna wyświetlić się nam ostatnia już podstrona z informacją „Serdecznie dziękujemy za oddanie głosu do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016” wyświetloną na oznaczonym na poniższym obrazie zielonym polu.


My również dziękujemy za oddanie głosu na zgłoszony przez nas projekt - 83. „Poprawa jakości dróg dojazdowych do ROD Puszcza w Szczecinie” – prosząc jednocześnie, aby udostępniając powyższe informacje zachęcali Państwo do oddawania na niego głosów członków swoich rodzin, przyjaciół, bliskich czy sąsiadów.

Każdy głos jest na wagę złota, a dokładnie 1.350.000,00 złotych!

Na koniec przypominamy, iż w razie problemów z zagłosowaniem zapraszamy na dyżur Zarządu w dniach 02.10, 09.10 oraz 16.10., gdzie pomożemy w skutecznym oddaniu głosu (prosimy o zabranie ze sobą telefonu komórkowego i dowodu osobistego)!

Dziękując z góry za Wasze głosy  pozdrawiamy serdecznie Uśmiech
Zarząd ROD „Puszcza” w Szczecinie