Opłaty obowiązujące w ROD "PUSZCZA" w 2016r.

Aktualności

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W ROD "PUSZCZA" w 2016r.

 1. Składka członkowska - 6 zł

  Uchwała NR 5/XXIII/2014 r. Krajowej Rady PZD z dnia 11.12.2014r. w sprawie wysokości składki członkowskiej w PZD w 2016 r.

 2. Opłata ogrodowa - 0,43 gr/m² pow. użytkowej  działki, przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania ogrodu

  Uchwała  nr 3/2016 z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego z dnia 22.04.2016r.

 3. Wywóz odpadów komunalnych - 50,00 zł od działki

  Uchwała nr 3/2016 z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego z dnia 22.04.2016r.

 4. Pobór wody

 • wg wskazań wodomierzy - 0,90 zł  za m³ zużytej wody
 • nie posiadający wodomierzy - 0,35 zł za m² powierzchni
 • odbiorca wody posiadającej wodomierz, który nie dokona do 30.11/2016r. rozliczenia finansowego za pobraną wodę, Zarząd  do 31.12.2016 r. obciąży opłatą ryczałtową w wysokości przeliczonej 0,35 m² .

  Uchwała nr 6/2016r. z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

Zarząd  ROD  "PUSZCZA"