Budowa sieci wodociągowej na terenie ROD "Puszcza" w Szczecinie

Aktualności

Uchwała nr 9/2016 z dnia 22.04.2016r. walnego zgromadzenia sprawozdawczego
członków PZD ROD "Puszcza" w Szczecinie 2016

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego
pn. budowa sieci wodociągowej na terenie ROD "Puszcza" w Szczecinie

Wysokość opłaty na potrzeby realizacji zadania:

  • 500 zł na rok 2016 w terminie płatności do końca września 2016
  • 500 zł na rok 2017 w terminie płatności do końca września 2017
  • 560 zł na rok 2018 w terminie płatności do końca września 2018
Pliki do pobrania: