Skład Zarządu

W dniu 08.06.2020 r. na posiedzeniu Zarządu ROD "Puszcza" ukonstytuował się następujący skład funkcyjny Zarządu:

  • Jan Sozonowicz - Prezes Zarządu, tel. 575-787-001
  • Miłosław Łoziński - Wiceprezes Zarządu
  • Agnieszka Kurczyńska - Skarbnik Zarządu, tel. 575-787-002
  • Sylwia Ostolska-Hrebień - Sekretarz Zarządu
  • Grażyna Ryba - Członek Zarządu
  • Zdzisław Poświata - Członek Zarządu
  • Roman Kołodziejczyk - Członek Zarządu


Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Józef Szwajlik - Przewodniczący
  • Tadeusz Tyłodziecki - Wiceprzewodniczący,
  • Ewa Czerniakiewicz - Sekretarz.