Wodociąg

OZPZD

Zarząd ROD "Puszcza" informuje, że Nadzwyczajne Walne Zabranie Sprawozdawczo-Wyborczego członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Puszcza" w Szczecinie w dniu 27 kwietnia 2017 roku przyjęło uchwałę w sprawie zadania w trakcie realizacji - budowy sieci wodociągowej

- plik do pobrania

 


Zakończono etap projektu budowlanego wodociągu

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu „Puszcza” informuje, że zakończony został kolejny etap realizacji inwestycji jakim  jest wykonanie projektu budowlanego  sieci wodociągowej na terenie naszego ogrodu.

Następne etapy inwestycji to jest  przystąpienie do ofertowania i wyłonienia wykonawcy budowy sieci wodociągowej oraz przystąpienie do realizacji inwestycji, uwarunkowane   będzie zebraniem odpowiednich środków na ten cel.

Przypominamy działkowcom, którzy zalegają  jeszcze z wpłatą kwoty  500zł  za 2016r,  ustaloną zgodnie z Uchwałą Nr 9/2016 z dnia 22 kwietnia 2016r, o uregulowanie płatności na potrzeby realizacji nowej sieci wodociągowej.

Wpłaty można dokonać w kasie ogrodu w trakcie dyżurów ROD „Puszcza” w piątki od godz. 17 – 19  (w Klubie przy ul. Seledynowa 91a) lub bezpośrednio na rachunek bankowy prowadzony przez Zarząd ROD „Puszcza” o nr :  77 1050 1559 1000 0022 6560 9145

 


 

Uchwała nr 9/2016 z dnia 22.04.2016r. walnego zgromadzenia sprawozdawczego członków PZD ROD "Puszcza" w Szczecinie 2016 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. budowa sieci wodociągowej na terenie ROD "Puszcza" w Szczecinie

Wysokość opłaty na potrzeby realizacji zadania:

  • 500 zł na rok 2016 w terminie płatności do końca września 2016
  • 500 zł na rok 2017 w terminie płatności do końca września 2017
  • 560 zł na rok 2018 w terminie płatności do końca września 2018
wpłacamy opłatę na cel: „budowa nowej sieci wodnej”.
  • Na konto nr:  77 1050 1559 1000 0022 6560 9145
Dokumenty do pobrania:
  • wybór projektanta: Do Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Puszcza” wpłynęły trzy oferty na „Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami do poszczególnych ogrodów działkowych na terenie R.O.D „Puszcza”. Dnia 6 lipca 2016r. Zarząd ROD podjął Uchwałę Nr 104/2016 o wyborze oferenta, który przedstawił najniższą cenę za ww. projekt. Koszt projektu - 4500zł + vat 23%.
  • uchwała 196/2016