Ogłoszenie

Aktualności

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Puszcza”
informuje o wykonaniu  następujących prac w okresie
od października do grudnia 2016r:

1) przygotowanie projektu regulaminu korzystania z wody

2) przygotowanie projektu regulaminu wjazdu na teren ogrodu

3) podpisanie umowy na 2017r z MPO oraz firmą ubezpieczeniową

4) odbiór projektu budowlanego nowego wodociągu wraz z  kosztorysem

5) uzyskanie brakującej, niezbędnej dla UDT, dokumentacji technicznej zbiorników hydroforowych

6) uzyskanie od ENEA Szczecin warunków technicznych zwiększenie mocy przyłączeniowej – niezbędnych do wykonania projektu sieci elektrycznej dla ROD „Puszcza”

7) powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej i dokonanie niezbędnych inwentaryzacji majątku ROD „Puszcza”

8) powołanie Komisji Mediacyjnej

9) zakup map planu zagospodarowania Kijewko

10) złożenie, za pośrednictwem ZO PZD Szczecin, wniosku do prezydenta miasta szczecin o zmianę zapisów  w miejscowych planach   zagospodarowania  przestrzennego Kijewko i Kijewko – Świętochowskiego