Szkolenie dla nowych działkowców

Aktualności

Dnia 28. lutego 2017r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali 1, w siedzibie

Okręgowego Zarządu PZD przy ul. Uznamskiej 4 w Szczecinie - Dąbiu

odbędzie się szkolenie dla osób ubiegających się o przydział działki i członkostwo w PZD.