Ogłoszenie

Aktualności

Działając na podstawie § 68 Statutu PZD, Zarząd ROD "Puszcza" zwołuje

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE

sprawozdawczo - wyborcze Członków Stowarzyszenia PZD,

które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. ( czwartek )

o godzinie 17 : 00

w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. L. Rydla 49 w Szczecinie

W przypadku braku kworum na walnym zebraniu, ustala się jego
drugi termin o godzinie 17:30 w tym samym dniu i miejscu.

Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązujące
dla wszystkich działkowców w ROD "Puszcza",
bez względu na ilość obecnych głosujących

(nie jest wymagany udział ponad połowy uprawnionych członków PZD).

W porządku obrad dodatkowo podjęcie uchwał w sprawie:
- ustalenia składu liczbowego Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej
- wybory członków Zarządu i kooptacja członków Komisji Rewizyjnej

 

Zarząd ROD "Puszcza"