Nowe klucze do bram

Aktualności

Dnia 11 sierpnia 2017r. zostaną wymienione kłódki do bram wjazdowych ogrodu.

Działkowcy posiadający zezwolenia  na wjazd na teren ogrodu proszeni są o zgłaszanie się do

Domu Działkowca w godzinach dyżuru Zarządu celem okazania aktualnego orzeczenia lekarskiego,

zdania dotychczasowego zezwolenia oraz zakupu (20 zł.) nowego klucza do bramy.

Zarząd ROD „Puszcza”