Informacja

Aktualności

Zarząd  R.O.D "Puszcza"  informuje,  że w  każdą  sobotę  od dnia  28. października do 25. listopada 2017r., będą odczytywane stany liczników wody na działkach za rok 2017.

Godziny odczytu wodomierzy od 10.00 do 15.00.

Działkowiec zobowiązany jest do udostępnienia swobodnego odczytu wodomierza.

Brak możliwości odczytu skutkować będzie obciążeniem działkowca za zużycie wody w roku 2017 kwotą ryczałtową.

Opłatę za zużytą wodę należy wnieść do kasy ogrodu lub na konto do 30. listopada 2017r. Po tym terminie  naliczane będą odsetki ustawowe.