Apel do członków PZD ROD "Puszcza"

Aktualności

Apel do członków PZD ROD "Puszcza"

W związku z Walnym  Zebraniem Sprawozdawczo – Wyborczym

w dniu 5. kwietnia 2019r., Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Puszcza”

zwraca się z apelem do członków PZD naszego ogrodu, o zgłaszanie kandydatów do organów ROD „Puszcza” i obsługi sprawnego przeprowadzenia  Walnego Zebrania (listy obecności, wydawanie mandatów …..).

Zgłoszenie dotyczy kandydatów do:

- Komisji Mandatowej – na Walne Zebranie

- Komisji Uchwał i Wniosków – na Walne Zebranie

- Komisji Wyborczej – na Walne Zebranie

- Zarządu ROD "Puszcza"

- Komisji Rewizyjnej ROD "Puszcza"

- Delegatów na Okręgowy Zjazd PZD

- obsługi Walnego Zebrana – przewodniczącego Walnego Zebrania, listy

obecności, wydawanie mandatów…….

Zgłoszeni kandydaci zostaną przedstawieni na  Walnym Zebraniu celem ich wyboru w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przez zebranych członków PZD.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie – tel. do prezesa 575 787 001

lub podczas godzin dyżurów Zarządu, w piątki od godz. 17.00 – 19.00

w Klubie "Bukowe" przy ul. Seledynowej 91a, na Osiedlu Bukowym.