Elektryka

ELEKTRYK OGRODOWY

Zarząd ROD „Puszcza” informuje Działkowców, że funkcję elektryka ogrodowego od dnia 01.02.2021 r. pełni pan Michał Wojdył – tel. 509-974-186.

Do zadań elektryka ogrodowego należy obsługa ogólnej ogrodowej sieci elektrycznej.

Obsługa obejmuje sieć elektryczną na terenie alejek ogrodowych wraz ze skrzynkami kablowymi (licznikowymi) i ich wyposażeniem, w tym m.in. ustalanie przyczyn i usuwanie awarii sieci, comiesięczna kontrola zewnętrzna i wewnętrzna skrzynek kablowych, spisywanie wskazań działkowych liczników energii elektrycznej, wykrywanie
nielegalnego poboru energii elektrycznej lub nielegalnych zmian w sieci…

Powyższe czynności opłacane są w ramach opłaty ogrodowej.

Odłączenie (w przypadku np. nielegalnego poboru energii elektrycznej lub nielegalnych zmian w sieci) i ponowne podłączenie zasilania ogródka skutkować będzie dodatkową opłatą, w kasie lub na konto ROD "Puszcza", ponoszoną przez Działkowca.

Zarząd ROD "Puszcza"

 


Szczecin, dnia 19.09.2020 r.

UPOWAŻNIENIE

Zarząd ROD "Puszcza" w Szczecinie upoważnia pana Michała Wojdył do wykonywania na terenie ROD "Puszcza":

  • sprawdzania i pomiarów ochronnych elektrycznych instalacji elektrycznej na działach działkowców.
    Po wykonaniu pomiarów zasilanie instalacji zostanie wyłączone.
  • podłączania, do szafek kablowych na alejkach, kabli zasilających instalację elektryczną działek działkowców – bez włączania zasilania działki.

Za powyższe czynności Upoważniony nie może pobierać żadnych opłat.

Zarząd ROD "Puszcza"


Podłączenie działek do rozdziełek na alejkach

Działkowcy, którzy jeszcze nie mają podłączonego, do szafki kablowej na alejce, kabla zasilającego działkę (typ kabla YKY 3x2,5mm2 lub YKY 3x4mm2) mogą umówić się z elektrykiem na wykonanie tej czynności.

Elektryk dokona podłączenia kabla do układu pomiarowo-zabezpieczającego działki w szafce na alejce, nie włączając jeszcze zasilania działki.

Kontakty telefoniczne do elektryka Michał Wojdył tel. 509-974-186.

Działkowiec zobowiązany jest do pokazania  elektrykowi, celem sprawdzenia, szkicu zwymiarowanej trasy przebiegu kabla ziemnego na terenie działki.
Na działce instalacja elektryczna winna być wykonana zgodnie ze schematem przedstawionym na tablicach ogłoszeniowych i poniżej w dokumentach do pobrania

Dokumenty do pobrania: