Archiwum Opłat działkowych ROD PUSZCZA

Aktualności

OPŁATY W ROD PUSZCZA - ROK 2023
(po Walnym Zebraniu w dn. 13.04.2023 r.)

 

1

Opłaty roczne pobierane od działkowców

2

Składka członkowska (tylko członkowie PZD)

6,00 zł

3

Opłata ogrodowa

0,85 zł/m2 działki

4

Woda:

5

Zużycie wody za 2023 r. - ryczałt

0 zł / działkę

6

Wywóz odpadów (uchwała Walnego Zebrania w ROD "Puszcza" dnia 13.04.2023 r.)

250,00 zł / działkę

7

Energia elektryczna

8

Koszt jednostkowy zużytej energii elektrycznej w 2022 r.

0,63 zł / kWh

9

Zaliczka na energię elektryczną za 2023 r.

w kwocie jak za zużycie w 2022 r.

10

Opłata ogrodowa energetyczna

3,20 zł / działkę

11

Opłaty przy podpisywaniu umowy na dostawę en. elektrycznej na działkę:

12

Za sprawdzenie instalacji na działce i dokonane pomiary

40 zł/działkę

13

Zaliczka na zużycie en. elektrycznej w 2023 r.

56 zł

14

Opłata ogrodowa energetyczna

3,2 zł

15

Opłaty jednorazowe pobierane od nowych działkowców

16

Opłata ogrodowa

300,00 zł

17

Opłata inwestycyjna

1 654,00 zł


 


OPŁATY W ROD PUSZCZA - ROK 2022
po walnym zebraniu w ROD "Puszcza" w dniu 13.05.2022 r.

 

1

Opłaty roczne pobierane od działkowców

2

Składka członkowska (tylko członkowie PZD)

6,00 zł

3

Opłata ogrodowa

0,85 zł/m2 działki

4

Woda:

5

Zużycie wody za 2022 r. - ryczałt

21 zł / działkę

6

Wywóz odpadów (uchwała Walnego Zebrania w ROD "Puszcza" dnia 13.05.2022 r.)

150,00 zł / działkę

7

Energia elektryczna

8

Koszt jednostkowy zużytej energii elektrycznej w 2021 r.

0,60 zł / kWh

9

Zaliczka na energię elektryczną za 2022 r.

w kwocie jak za zużycie w 2021 r.

10

Opłata ogrodowa energetyczna

2,00 zł / działkę

11

Opłaty przy podpisywaniu umowy na dostawę en. elektrycznej na działkę:

12

Za sprawdzenie instalacji na działce i dokonane pomiary

40 zł/działkę

13

Zaliczka na zużycie en. elektrycznej w 2022 r.

43 zł

14

Opłata ogrodowa energetyczna

2 zł

15

Opłaty jednorazowe pobierane od nowych działkowców

16

Opłata ogrodowa

200,00 zł

17

Opłata inwestycyjna

1 480,00 zł

Opłaty należy wnosić w kasie ROD "Puszcza" (podczas dyżurów członków zarządu) lub (polecamy) przelewem na rachunek bankowy ROD "Puszcza"

nr 49 1050 1559 1000 0022 6531 6709 wpisując w tytule przelewu „opłata ogrodowa za działkę nr Nazwisko i Imię użytkownika”.

Opłaty roczne (pkt. 1 – 12) należy wnosić do 30 czerwca.


 

Uwaga!

Opłaty w 2022 r. dla Nowych Działkowców, po nabyciu prawa do użytkowania działki - tzw. podwyższone opłaty ogrodowe, wynoszą:

· jednorazowa opłata inwestycyjna wynikająca z § 147 ust. 1 pkt 1 Statutu PZD -  1480,00 zł

· jednorazowa opłata na zarządzanie ROD wynikająca z § 147 ust. 1 pkt 2 Statutu PZD - 200,00 zł

Ponadto składka członkowska (corocznie, dla członków PZD) - 6,00 zł

Opłaty uiszczać można w kasie ogrodu znajdującej się w Domu Działkowca na terenie ogrodu w każdy czwartek w godz. 17:00-19:00 lub przelewem na rachunek bankowy ROD "Puszcza" w Szczecinie

Nr konta: 49 1050 1559 1000 0022 6531 6709

W tytule przelewu podać: „Podwyższona opłata ogrodowa”, imię, nazwisko użytkownika i nr działki.

 


 


OPŁATY W ROD PUSZCZA - ROK 2021
po walnym zebraniu w ROD "Puszcza" w dniu 31.08.2021 r.

 

1

Opłaty roczne pobierane od działkowców

2

Składka członkowska (tylko członkowie PZD)

6,00 zł

3

Opłata ogrodowa za każdy m2 działki

0,75 zł

4

Woda:

5

Zużycie wody – wg wskazań wodomierza za każdy m3

0,90 zł

6

Zużycie wody – ryczałt (gdy braku odczytu) za każdy m2 działki

0,35 zł

7

Zaliczka na zużywaną wodę

35 zł

8

Wywóz odpadów - opłata roczna od działki

80,00 zł

9

Energia elektryczna - zaliczki (rozliczenie po zakończeniu okresu rozliczeniowego):

10

Na przyszłe zużycie energii elektrycznej

50,00 zł

11

Na opłatę ogrodową energetyczną

5,00 zł

12

Rozliczenie za zużytą w 2020 r. energię elektryczną:

13

Koszt jednostkowy zużytej energii elektrycznej

0,60 zł/kWh

14

Opłata ogrodowa energetyczna, od podłączonej w 2020 r. działki

0,98 zł

15

Opłaty jednorazowe pobierane od nowych działkowców

16

Opłata ogrodowa

200,00 zł

17

Opłata inwestycyjna

1 522,00 zł

18

Opłaty przy podpisywaniu umowy na dostawę en. elektrycznej na działkę

19

Za sprawdzenie instalacji na działce 
i dokonane pomiary

40,00 zł

20

Zaliczka na przyszłe zużycie energii elektrycznej

50,00 zł

21

Zaliczka na opłatę ogrodową energetyczną

5,00 zł

Opłaty należy wnosić w kasie ROD "Puszcza" (podczas dyżurów członków zarządu) lub (polecamy) przelewem na rachunek bankowy ROD "Puszcza"

nr 49 1050 1559 1000 0022 6531 6709 wpisując w tytule przelewu „opłata ogrodowa za działkę nr Nazwisko i Imię użytkownika”.

Opłaty roczne (pkt. 1 – 11) należy wnosić do 30 września 2021 r.


 

Uwaga!

Opłaty w 2022 r. dla Nowych Działkowców, po nabyciu prawa do użytkowania działki - tzw. podwyższone opłaty ogrodowe, wynoszą:

· jednorazowa opłata inwestycyjna wynikająca z § 147 ust. 1 pkt 1 Statutu PZD -  1480,00 zł

· jednorazowa opłata na zarządzanie ROD wynikająca z § 147 ust. 1 pkt 2 Statutu PZD - 200,00 zł

Ponadto składka członkowska (corocznie, dla członków PZD) - 6,00 zł

Opłaty uiszczać można w kasie ogrodu znajdującej się w Domu Działkowca na terenie ogrodu w każdy czwartek w godz. 17:00-19:00 lub przelewem na rachunek bankowy ROD "Puszcza" w Szczecinie

Nr konta: 49 1050 1559 1000 0022 6531 6709

W tytule przelewu podać: „Podwyższona opłata ogrodowa”, imię, nazwisko użytkownika i nr działki.

opłata wynikająca z uchwały nr 12/2015 walnego zebrania sprawozdawczego PZD w ROD „Puszcza” w Szczecinie z dnia 24.05.2014 r. dotyczącej obowiązku wymiany w roku 2015 r. wodomierzy montowanych do 2011 roku włącznie


Zarząd ROD „Puszcza” w Szczecinie informuje, że w roku 2021 obowiązują następujące opłaty z tytułu użytkowania działek.

 

1

Opłaty roczne pobierane od działkowców

2

Składka członkowska (tylko członkowie PZD)

6,00 zł

3

Opłata ogrodowa za każdy m2 działki

0,75 zł

4

Woda:

5

Zużycie wody – wg wskazań wodomierza za m3

0,90 zł

6

Zużycie wody – ryczałt (gdy braku odczytu)
za każdy m2 działki

0,35 zł

7

Zaliczka na zużywaną wodę

35 zł

8

Wywóz odpadów (uchwała zarządu ROD "Puszcza" - po rozliczeniu kosztów za 2020 r.)

80,00 zł

9

Energia elektryczna:

10

Zaliczka na energię elektryczną

50,00 zł

11

Zaliczka na opłatę ogrodową energetyczną

5,00 zł

12

Rozliczenie za zużytą do 30.04.2021 energię elektryczną:

13

Koszt jednostkowy zużytej energii elektrycznej

0,60 zł/kWh

14

Opłata ogrodowa energetyczna, od podłączonej do 30.04.2021 r. działki

0,98 zł

15

Opłaty jednorazowe pobierane od nowych działkowców

16

Opłata ogrodowa

200,00 zł

17

Opłata inwestycyjna

1 522,00 zł

18

Opłaty przy podpisywaniu umowy na dostawę en. elektrycznej na działkę

19

Za sprawdzenie instalacji na działce 
i dokonane pomiary

40,00 zł

20

Zaliczka na energię elektryczną

50,00 zł

21

Zaliczka na opłatę ogrodową energetyczną

5,00 zł

Opłaty należy wnosić w kasie ROD "Puszcza" (podczas dyżurów członków zarządu) lub (polecamy) przelewem na rachunek bankowy ROD "Puszcza"

nr 49 1050 1559 1000 0022 6531 6709 wpisując w tytule przelewu „opłata ogrodowa za działkę nr Nazwisko i Imię użytkownika”.

Opłaty roczne (pkt. 1 – 11) należy wnosić do 30 czerwca.


Opłaty inwestycyjne:

Wysokość opłaty na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej" - Uchwała Nr 14/W/2019 z dnia 05.04.2019r. Walnego Zebrania.

· 1200,00 zł na rok 2019 w terminie płatności do 30. czerwca 2019r

uwaga: osoby które wpłaciły zaliczkę w wysokości 100zł na wykonanie projektu, lub dokonały jakichkolwiek innych wpłat na poczet elektryfikacji wynikających z uchwały nr 11/W/2018 z dn. 20.04.2019 - kwotę należności za rok 2019 (1200,00 zł) pomniejszają o dokonane już na ten cel wpłaty.

 

Nr konta : 77 1050 1559 1000 0022 6560 9145

W tytule przelewu podać: „Budowa  instalacji elektrycznej”, imię, nazwisko użytkownika i nr działki.


Dokumenty do pobrania:


Wysokość opłaty na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej" - Uchwała Nr 9/2016 z dnia 22.04.2016r. Walnego Zebrania

W DNIU 05.04.2019 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PZD W ROD PUSZCZA PODJĘŁO UCHWAŁĘ NR 13/W/2019 O ODSTĄPIENIU OD REALIZACJI WW. ZADANIA INWESTYCYJNEGO I PRZEKAZANIU ZGROMADZONYCH NA TEN CEL ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO "Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej".

WSZELKIE WPŁATY DOKONANE NA TEN CEL PODLEGAJĄ ROZLICZENIU NA POCZET BIEŻĄCYCH NALEŻNOŚCI (POD WARUNKIEM BRAKU ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH OGRODOWYCH) LUB ZWROTOWI NA WNIOSEK AKTUALNEGO UŻYTKOWNIKA DZIAŁKI.


Opłaty w 2021 r. dla Nowych Działkowców, po nabyciu prawa do użytkowania działki - tzw. podwyższone opłaty ogrodowe, wynoszą:

· jednorazowa opłata inwestycyjna wynikająca z § 147 ust. 1 pkt 1 Statutu PZD -  1522,00 zł

· jednorazowa opłata na zarządzanie ROD wynikająca z § 147 ust. 1 pkt 2 Statutu PZD - 200,00 zł

Ponadto składka członkowska (corocznie, dla członków PZD) - 6,00 zł

Opłaty uiszczać można w kasie ogrodu znajdującej się w Domu Działkowca na terenie ogrodu w każdy czwartek w godz. 17:00-19:00 lub przelewem na rachunek bankowy ROD "Puszcza" w Szczecinie

Nr konta: 49 1050 1559 1000 0022 6531 6709

W tytule przelewu podać: „Podwyższona opłata ogrodowa”, imię, nazwisko użytkownika i nr działki.

opłata wynikająca z uchwały nr 12/2015 walnego zebrania sprawozdawczego PZD w ROD „Puszcza” w Szczecinie z dnia 24.05.2014 r. dotyczącej obowiązku wymiany w roku 2015 r. wodomierzy montowanych do 2011 roku włącznie