Przykład układu: Sekcja - przegląd artykułów (Częste pytania)

Numery Rachunków Bankowych

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH ROD „Puszcza”  ul. Chłopska 70-781 Szczecin

Na dowodzie wpłaty lub  przelewie wpisujemy numer działki, nazwisko imię i cel opłaty.

 

1. Na konto nr: 49 1050 1559 1000 0022 6531 6709

wpłacamy opłaty: za działkę,  za zużytą wodę, za wywóz śmieci,  inne opłaty eksploatacyjne.

 

2. Na konto nr: 77 1050 1559 1000 0022 6560 9145

wpłacamy opłatę na cel : „budowa nowej sieci wodnej”.

 

3. Na konto nr: 71 1050 1559 1000 0090 8009 3702

wpłacamy opłatę dobrowolną (100 zł/działkę) na cel: „projekt sieci elektrycznej” .

Prezes Zarządu ROD „PUSZCZA”

 

Nowy statut PZD!

9 września 2015 r. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy zatwierdził ostatecznie i dokonał wpisu statutu PZD uchwalonego 2 lipca br. przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD.

Zachęcamy wszystkich Działkowców do uważnej lektury tego statutu, gdyż wynikają z niego dla nas konkretne prawa i obowiązki. Tekst statutu znaleźć można pod tym adresem: Statut PZD uchwalony w dniu 2 lipca 2015 r.

Pozdrawiamy
Zarząd ROD "Puszcza" w Szczecinie

Poprawiony (piątek, 11 września 2015 08:38)

 

Spotkanie Pani Premier z działkowcami

Na wstępie spotkania Pani Premier podkreśliła,  że to kolejne już jej spotkanie z przedstawicielami środowiska użytkowników działek.

Więcej…

 

KOMUNIKAT KR PZD w sprawie sprzątania śmieci na terenach ROD

Krajowa Rada przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z późń. zm.) właściciele nieruchomości, jak również jej użytkownicy wieczyści i użytkownicy mają obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenie swojej nieruchomości poprzez zbieranie, a następnie pozbywanie się zebranych odpadów komunalnych.

Więcej…

 

O czym powinien wiedzieć każdy działkowiec

Dobrodziejstwo korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, przez rodziny należące do grupy nie najlepiej sytuowane społecznie, może być zagrożone pojawiającymi się coraz to częściej roszczeniami do gruntów zajmowanych przez ogrody działkowe. Roszczenia stały się ostatnio problemem na tyle dojrzałym, ale także nabrzmiałym, że trzeba mieć świadomość grożącego niebezpieczeństwa.

Więcej…

 
Więcej artykułów…