Pożar w pobliżu ROD "Puszcza" - 25.04.2015 r.

Zarząd ROD „Puszcza” w Szczecinie apeluje do wszystkich Działkowców o zaprzestanie wyrzucania niedogaszonych pozostałości po grillach do śmietników lub poza teren ogrodu.

Jako przykład konsekwencji takiego niefrasobliwego działania wskazujemy na pożar części lasu, który wybuchł pod koniec kwietnia bieżącego roku w okolicach wejścia na ogród znajdującego się w sektorze VI. i który zdaniem jednego ze strażaków biorących udział w akcji gaśniczej spowodowany był wyrzuceniem żarzących się pozostałości po grillu bezpośrednio na ściółkę leśną.

Należy dodać, że w wyniku tego wydarzenia zagrożona została altanka na działce nr 532 , która szczęśliwie jednak nie zajęła się ogniem na skutek szybkiego przyjazdu Państwowej Straży Pożarnej po jej zawiadomieniu przez znajdującego się wówczas na terenie ogrodu Prezesa Zarządu, który do momentu przyjazdu strażaków wraz z grupą przyjaciół próbował ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć wykonanych telefonem komórkowym ilustrujących to zdarzenie:


Pozdrawiamy
Zarząd ROD „Puszcza” w Szczecinie

 

Włamania do altan i kradzieże wodomierzy – zgłoś Dzielnicowemu!

Zarząd ROD „Puszcza” pragnie poinformować, że w wyniku spotkania Prezesa Zarządu z „naszym” Dzielnicowym, sierż. szt. Jackiem Jaremkiem, które odbyło się w dniu 30.06.2015 r. Komisariat Policji w Szczecinie-Dąbiu otrzymał zestaw kluczy do furtek i bram ogrodu dzięki czemu jego teren jest obecnie okazjonalnie patrolowany przez funkcjonariuszy Policji.

W wyniku tego spotkania na każdej tablicy wywieszono również dane kontaktowe, które przypominamy poniżej:
dzielnicowy, sierż. szt. Jacek Jaremek
tel. komórkowy - 722 090 521
tel. do komisariatu - 91 82 12 612


Komisariat Policji Szczecin Dąbie
ul. Pomorska 15
70-812 Szczecin

Zarząd ROD „Puszcza” apeluje do Działkowców o zgłaszanie wszystkich zauważonych kradzieży lub aktów wandalizmu bezpośrednio Dzielnicowemu lub Policji (numer 112 albo 997) oraz za naszym pośrednictwem wraz z wskazaniem czasu i miejsca (numer działki, sektor) zaistnienia zdarzenia. Aktualne dane mogą pozwolić na bardziej skuteczne działania Policji, w tym organizację patroli. Tylko takie wspólne działanie Działkowców może przynieść owoce w postaci wyeliminowania lub chociażby ograniczenia nękającej ogród fali kradzieży.

Pozdrawiamy
Zarząd ROD „Puszcza” w Szczecinie


 

Harmonogram montażu wodomierzy plastykowych

Zarząd ROD „Puszcza” w Szczecinie informuje, iż ze środków zebranych już tytułem opłaty za nowe wodomierze dokonano zakupu pierwszej ich partii w ilości 250 sztuk. Ze względu na nękającą ogród plagę kradzieży obejmującą również wodomierze Zarząd ROD „Puszcza” w Szczecinie podjął decyzję o zakupieniu wodomierzy w pełni plastykowych, co mamy nadzieję zakończy ten proceder.

Prosimy wszystkie osoby, które dokonały ww. wpłaty do 10.07.2015 r. o kontakt z Zarządem na dyżurach w każdy piątek w godzinach 17:00 – 19:00 w budynku Zarządu ROD „Puszcza” znajdującym się na terenie ogrodu lub bezpośrednio z Gospodarzem Ogrodu, Panem Lucjanem Kowaleskim (tel. 601 754 537) w celu ustalenia indywidualnego terminu montażu wodomierza lub jego odbioru w przypadku uiszczenia kwoty 40 zł wyłącznie za zakup wodomierza, bez jego montażu.

W przypadku Działkowców, którzy dokonali ww. opłaty za wodomierz po 10.07.2015 r., po zebraniu kolejnej grupy kilkudziesięciu wpłacających Zarząd zamówi kolejną partię wodomierzy i poinformuje o rozpoczęciu ich montażu lub możliwości odbioru.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o udostępnienie miejsc montażu dotychczasowych wodomierzy w sposób gwarantujący możliwość ich bezproblemowej wymiany, co stanowi jednocześnie warunek konieczny do ich wymiany przez Gospodarza Ogrodu lub inną zastępującą go osobę. Dotyczy to w szczególności zapewnienia odpowiedniej wielkości otworu umożliwiającego możliwość operowania narzędziami hydraulicznymi, jak również – ze względu na materiał z którego wykonane są nowe wodomierze – zapewnienia odpowiedniego stanu instalacji wodnej pozwalającej na jego montaż bez konieczności dodatkowego poziomowania rur, ich skręcania i innych tego typu modyfikacji.

Pozdrawiamy
Zarząd ROD „Puszcza” w Szczecinie

 

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze w ROD "Puszcza"

Zarząd ROD "Puszcza" w Szczecinie informuje, że uchwałą nr 11/2015 z 16 stycznia 2015 r. podjęto decyzję o zwołaniu walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego w dniu 24 kwietnia 2015 r. o godz. 17°°. Zebranie odbędzie się w Centrum Szkolenia Sportowego w Szczecinie przy ul. Rydla.

PREZES

 

Pierwsze czytanie projektu Stop Rozbiórkom Altan

18 grudnia br. (czwartek) odbędzie się w Sejmie pierwsze czytanie obywatelskiego projektu "Stop Rozbiórkom Altan" o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Powstanie projektu obywatelskiego zostało zainicjowane przez Krajową Rade PZD po wyroku NSA z 9 stycznia 2014 roku, który uwidocznił lukę w prawie – brak precyzyjnej definicji pojęcia altany.

Więcej…

 
Więcej artykułów…