Aktualności

Informacja

Zarząd ROD "Puszcza" informuje, że w wyniku realizacji zlecenia z dnia 18. maja 2017r., na opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykazującej granice terenu zajmowanego przez ROD "Puszcza" oraz szczególnego zaangażowania geodetów Państwa Elżbiety i Wojciecha Kosteckich, a także dzięki współpracy Pani Grażyny Ryby Prezesa Zarządu z PZD i Urzędem Miasta Szczecin,

Rodzinny Ogród Działkowy "Puszcza" uzyskał dnia 9. sierpnia 2017r., z mocy prawa szczególnie oczekiwaną przez działkowców Decyzję Prezydenta Miasta Szczecin stwierdzającą nabycie przez PZD prawa do użytkowania terenu zajmowanego przez ogród z wpisem do ksiąg wieczystych.

Szczecin, 5.09.2017r

 
Więcej artykułów…