Dyżur Zarządu ROD „Puszcza” dnia 30. marca 2018r nie odbędzie się

Dyżur Zarządu ROD „Puszcza” w Klubie „Bukowe” przy ul. Seledynowej 91a w dniu 30. marca 2018r nie odbędzie się. Kasa ogrodu będzie nieczynna. Przepraszamy

Zarząd ROD „Puszcza”

 

Dyżury Zarządu ROD „Puszcza” od dnia 5 kwietnia - 25 października 2018r.

Dyżury Zarządu odbywają się w Domu Działkowca na terenie ogrodu w czwartki od godz. 17.00 do 19.00. Kasa ogrodu czynna w trakcie dyżurów.

Zarząd ROD „Puszcza”

 

Uruchomienie dostawy wody

W dniach 7 - 8 kwietnia 2018r., planowane jest napełnienie sieci wodociągowej wodą (jeśli nie będzie przymrozków). Prosimy o sprawdzenie stanu instalacji wodnej na Państwa działkach – zamknięcie zaworów, kranów, zwracając uwagę na wodomierze i rury zewnętrzne. Wszelkie usterki należy zgłaszać do Gospodarza Ogrodu – tel. 575-787-003

Zarząd ROD „Puszcza”

 

Sprawozdanie dot. zebranych środków na budowę sieci wodociągowej na dzień 13 lutego 2018r.

Zarząd ROD „Puszcza” informuje, iż zaplanowana inwestycja w postaci budowy nowej sieci wodociągowej na terenie ROD „Puszcza”, podjęta uchwałą nr 09/2016 w dniu 22.04.2016, jest na etapie gromadzenia środków finansowych niezbędnych do jej realizacji, zgodnie z harmonogramem zawartym w uchwale.

Jako stowarzyszenie nie osiągamy żadnych dochodów, a opłaty ogrodowe wnoszone przez Działkowców pokrywają jedynie koszty bieżącego funkcjonowania naszego ogrodu i nie pozwalają na realizację jakichkolwiek znaczących inwestycji. Zarząd nie planuje kredytowania inwestycji ze środków pozyskanych z kredytów bankowych, gdyż koszty kredytu dodatkowo obciążyły by Działkowców. W związku z czym realizacja wyżej wymienionej inwestycji może się rozpocząć po zgromadzeniu kwoty stanowiącej przynajmniej 90% wartości inwestycji. Zgodnie z harmonogramem termin wpłaty ostatniej, trzeciej raty opłaty inwestycyjnej dot. budowy nowej sieci wodociągowej zaplanowanej na realizację zadania, upływa w dniu 30.09.2018 roku. Zakładając, że Działkowcy wpłacą wymagane środki zgodnie z harmonogramem, a warunki atmosferyczne pozwolą na realizację inwestycji, proces inwestycyjny rozpocznie się w październiku 2018 roku. 

Więcej…

 

Walne Zebranie 2018

Działając na podstawie § 59  Statutu PZD Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Puszcza" zwołuje WALNE ZEBRANIE sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia PZD, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia  2018 r.  (piątek) o godzinie 16 : 30 w  Centrum Kształcenia Sportowego  przy ul. L. Rydla  49 w Szczecinie W przypadku braku kworum na walnym zebraniu, ustala się jego drugi termin o godzinie 17:00  w tym samym dniu i miejscu. Uchwały podjęte w drugim terminie sąważne i obowiązujące dla  wszystkich działkowców w ROD "Puszcza", bez względu na ilość obecnych głosujących (nie jest wymagany udział ponad połowy uprawnionych członków PZD).

 
Więcej artykułów…