Wezwania o uporządkowanie działek

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Puszcza” w Szczecinie  sprawując bezpośredni nadzór nad zgodnym z Regulaminem zagospodarowaniem Rodzinnego Ogrodu Działkowego - art. 14 ust. 3 ustawy o ROD oraz § 38 Regulaminu ROD, po kolejnym przeglądzie działek  stwierdza, że wiele działka jest zaniedbanych  i  nieużytkowanych.

Zgodnie regulaminu ROD § 36 ust. 1 pkt 2)  „Utrzymanie porządku i czystości należy do działkowca – w odniesieniu do jego działki” oraz § 67 pkt 1) „Działkowiec obowiązany jest dbać o estetyczny wygląd działki i ROD”.

Wobec powyższego Zarząd ROD „Puszcza” przypomina o konieczności wykonania prac porządkowych na działkach, likwidacji chwastów, skoszeniu trawy, wykonania prac świadczących o planowym zagospodarowywaniu działki, oraz do uporządkowania i utrzymania  w czystości przyległą do działki alejkę na połowie jej szerokości.

 

Zapytanie ofertowe

Zarząd ROD "Puszcza" zaprasza do składanie ofert na

wykonanie niwelacji i rozplantowania terenu za pomocą koparko-ładowarki

na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Puszcza” w Szczecinie.

 1. Zakres prac:

a)     wykonanie rozplantowania i niwelacji terenu o pow. ok 300 m2,

 1. Termin wykonania prac – do 31.08.2018 r.
 2. Forma płatności – przelew do 10 dni po odbiorze prac.
 3. Oferty należy składać w terminie do 16.07.2018 r. na adres poczty elektronicznej - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 4. Dodatkowych wyjaśnień udziela wiceprezes ROD "Puszcza"
  tel. 730-782-307.

Zarząd ROD "Puszcza"

 

Zapytanie ofertowe

Zarząd ROD "Puszcza" zaprasza do składanie ofert na

wykonanie odcinka instalacji drenażowej

na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Puszcza” w Szczecinie.

 1. Zakres prac:

a)     wykonanie ręczne wykop długości 11 m i głębokości ok. 1 m,

b)    montaż studzienki drenarskiej pcv  DN315 z trzema podejściami
(2 zaślepione),

c)     ułożenie rury drenarskiej pcv DN 113-125 w oplocie kokosowym,

d)    obsypanie rury tłuczniem i ułożenie geowłókniny,

e)     włączenie instalacji w istniejącą studnię betonową DN 800,

f)      zasypanie wykopu z ubiciem gruntu.

 1. Termin wykonania prac – do 31.08.2018 r.
 2. Forma płatności – przelew do 10 dni po odbiorze prac.
 3. Oferty należy składać w terminie do 16.07.2018 r. na adres poczty elektronicznej - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 4. Dodatkowych wyjaśnień udziela wiceprezes ROD "Puszcza"
  tel. 730-782-307.

Zarząd ROD "Puszcza"

 

Zapytanie ofertowe

Zarząd ROD "Puszcza" zaprasza do składanie ofert na wykonanie

malowania zbiorników hydroforowych z orurowaniem

na terenie hydroforni Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Puszcza” w Szczecinie.

 

 1. Zakres prac:

a)     czyszczenie i odtłuszczenie zbiorników, konstrukcji nośnej 
i orurowania,

b)    malowanie farbą podkładową elementów z pkt. a),

c)     malowanie farbą nawierzchniową elementów z pkt. a),

d)    zabezpieczenie płyty podzbiornikowej farą do betonu.

 1. Obmiar elementów:
  1. zbiorniki – 3 szt., V = 10 m3 każdy,  D = 1 820 mm,
   h (z dennicami) = 4 350 mm,
  2. rurociągi DN = 80 mm z osprzętem – L = 30 m,
  3. podpory zbiorników – ceownik 200 mm, L = 9 x 1,10 m,
  4. rury  ¾” – L = 27 m,
  5. głowica studni głębinowej D = 400 mm, h = 700 mm + pokrywa,
  6. skrzynka żeliwna S1 przyłącza elektrycznego studni,
  7. płyta podzbiornikowa betonowa – 3 m x 9,1 m x 0,35 m.
 2. Termin wykonania prac – do 10.08.2018 r.
 3. Forma płatności – przelew do 10 dni po odbiorze prac.
 4. Oferty należy składać w terminie do 16.07.2018 r. na adres poczty elektronicznej - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 5. Dodatkowych wyjaśnień udziela wiceprezes ROD "Puszcza"
  tel. 730-782-307.

Zarząd ROD "Puszcza"

Widok hydroforni

 

Protokół z Walnego Zabrania Sprawozdawczego członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PUSZCZA” w Szczecinie, z dnia 20. kwietnia 2018 roku.

Protokół z Walnego Zabrania Sprawozdawczego członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PUSZCZA” w Szczecinie, z  dnia 20. kwietnia 2018 roku.

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Puszcza” z powodu niskiej frekwencji w pierwszym terminie przesunięte zostało z godziny 16.30 na 17.00 - zgodnie z § 61 ust. 2 Statutu PZD.

W czasie oczekiwania na rozpoczęcie  Zebrania  w drugim terminie, Wiceprezes Zarządu  Pan Jan Sozonowicz odczytał   sprawozdanie  z  przeglądu całościowego ogrodu , przeprowadzonego  przez członków Zarządu w okresie od października do grudnia 2017r.

O godzinie 17:00 Zebranie w drugim terminie otworzyła Prezes Zarządu  Pani Grażyna Ryba, która przywitała wszystkich działkowców oraz przedstawiciela Okręgowej Rady PZD w Szczecinie - Pana Tadeusza Pabisiaka.

Przewodniczącą Walnego Zebrania została Pani Agnieszka Kurczyńska , która zaproponowała do składu Prezydium Panią Grażynę Ryba, Pana Jana Sozonowicza  oraz Pana Tadeusza Pabisiaka. Funkcję protokolanta Zebrania objęła Pani Sylwia Ostolska-Hrebień.

Następnie Przewodnicząca Zebrania odczytała porządek obrad.

W głosowaniu jawnym zebrani przyjęli porządek obrad większością głosów.

Przewodnicząca odczytała Regulamin Walnego Zebrania , który został przyjęty większością głosów.
Następnie przystąpiono do wyboru poszczególnych komisji.
Przyjęto następujący skład Komisji Mandatowej: Pan Tadeusz Koral, Pan Zbigniew Zawala oraz Pan Michał Kowalski.
W skład Komisji Uchwał i Wniosków przyjęto: Pana Józefa Szwajlika, Pan Bronisława Misiewicza, Pana Jana Kozakowskiego.

Więcej…

 
Więcej artykułów…