Ogłoszenie

Zarząd ROD "Puszcza" informuje, że w ramach

Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 pod pozycją Nr 41

zgłoszono zadanie inwestycyjne - jako projekt dzielnicowy duży :

„Budowa dróg dojazdowych do R.O.D. Puszcza

ulice: Agnieszki, Regatowa, Teligi”.

 

Uzyskanie największej ilości głosów, gwarantuje wpisanie zadania

do budżetu miasta Szczecin na 2017rok.

Prosimy działkowców, ich rodziny, znajomych o głosowanie na powyższe zadanie
za pośrednictwem strony internetowej lub w siedzibach Rad Osiedli.

Głosowanie odbędzie się
w dniach 9 - 18 stycznia 2017 r.

Głosować można:

- za pośrednictwem internetu (www.konsultuj.szczecin.pl, zakładka Szczeciński Budżet Obywatelski -  Głosowanie) lub w siedzibach rad osiedli – każdy bez względu na wiek kto jest zameldowany w Szczecinie.

osobiście (w Urzędzie Miasta - pl. Armii Krajowej 1, filii Urzędu na Prawobrzeżu – ul. Rydla 39/40 , Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie - Filia nr 25- ul. Ku Słońcu 76, Domu Kultury "Klub Skolwin" – ul. Stołczyńska 163 oraz w mobilnych punktach do głosowania – BUDŻETObus) zameldowani, oraz osoby, które:

* nie posiadają zameldowania, ale mieszkają w Szczecinie;

* nie posiadają zameldowania, ale mieszkają i studiują na terenie miasta;

* nie posiadają zameldowana, ale mieszkają i uczęszczają do szkół na terenie miasta.

Ważne! Weryfikacja uprawnienia do głosowania w BUDŻETObusie będzie odbywała się na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, w formie internetowej będzie to wpisanie nr. pesel oraz numeru telefonu komórkowego.

Szczegóły, godziny otwarcia i lokalizacja stacjonarnych i mobilnych punktów do głosowania na stronie: www.konsultuj.szczecin.pl

 

Ogłoszenie

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Puszcza”
informuje o wykonaniu  następujących prac w okresie
od października do grudnia 2016r:

1) przygotowanie projektu regulaminu korzystania z wody

2) przygotowanie projektu regulaminu wjazdu na teren ogrodu

3) podpisanie umowy na 2017r z MPO oraz firmą ubezpieczeniową

4) odbiór projektu budowlanego nowego wodociągu wraz z  kosztorysem

5) uzyskanie brakującej, niezbędnej dla UDT, dokumentacji technicznej zbiorników hydroforowych

6) uzyskanie od ENEA Szczecin warunków technicznych zwiększenie mocy przyłączeniowej – niezbędnych do wykonania projektu sieci elektrycznej dla ROD „Puszcza”

7) powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej i dokonanie niezbędnych inwentaryzacji majątku ROD „Puszcza”

8) powołanie Komisji Mediacyjnej

9) zakup map planu zagospodarowania Kijewko

10) złożenie, za pośrednictwem ZO PZD Szczecin, wniosku do prezydenta miasta szczecin o zmianę zapisów  w miejscowych planach   zagospodarowania  przestrzennego Kijewko i Kijewko – Świętochowskiego

 

Życzenia

Spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.
Dużo zdrowia, radości i spełnienia marzeń w Nowym Roku 2017
życzy wszystkim działkowiczom

Zarząd ROD "Puszcza".


 

Ogłoszenie

Biuro ROD "Puszcza" - Klub "Bukowe" przy ul. Seledynowej 91A dnia 23 grudnia 2016r będzie nieczynne.

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Szczecin

Zarząd ROD "Puszcza" informuje, że przygotowany został  wniosek do Prezydenta Miasta Szczecin Pana Piotra Krzystka o przystąpienie do zmiany zapisów w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin oraz odpowiednio w Miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego "Kijewko" i "Kijewko-Świętochowskiego" Celem wniosku jest zachowanie funkcji ogrodu w jego obecnych zewnętrznych granicach.

Treść wniosku w załączeniu:

 
Więcej artykułów…