Prąd w ROD „Puszcza”

Szanowni Działkowcy

informujemy, iż w ramach trwającej do końca roku zbiórki na zakup projektu sieci elektrycznej dla ROD „Puszcza” w Szczecinie - na dzień 1 grudnia 2016 roku - zebraliśmy już kwotę 9 100 zł.

Serdecznie dziękujemy za zaufanie okazane nam przez 91 Działkowców.

Jednocześnie zachęcamy gorąco pozostałych Działkowców do wpłaty kwoty 100 zł, czy to przelewem na specjalnie założone w tym celu konto: 71 1050 1559 1000 0090 8009 3702, czy też gotówką do kasy ogrodu w trakcie piątkowych dyżurów zarządu ROD „Puszcza” w Szczecinie.

Biorąc pod uwagę otrzymane przez nas szacunkowe oferty na przygotowanie projektu sieci elektrycznej dla naszego ogrodu potrzebujemy wpłaty kwoty 100 zł jeszcze od przynajmniej 50 Działkowców!

W IMIENIU KOMITETU BUDOWY SIECI ELEKTRYCZNEJ W ROD „PUSZCZA” W SZCZECINIE:
JAN SOZONOWICZ, MAREK ANISZEWSKI

 

Informacja o śmieciach, ogrodzeniach zewnętrznych i regulaminie

Szczecin 01.12.2016r

W okresie od 1 listopada 2016r do  28 lutego 2017r pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego  "Puszcza" usytuowane są przy bramach wejściowych prowadzących na teren sektorów V i VII.

Odpady " zielone "  powinny być kompostowane,  lub wywożone  we własnym zakresie przez działkowców do ekoportów,  a nie wrzucane do ogrodowych pojemników.

Ponadto nie należy wyrzucać ani gromadzić odpady, nie pochodzące z działki tzw. gabaryty  na terenach ogólnych lub przyległych do terenu ROD - poza zewnętrznym ogrodzeniem .

Zarząd ROD "Puszcza" przypomina, że Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego w

§ 68 pkt 11  zabrania działkowcom i innym osobom przebywającym na trenie ROD naruszania, zmieniania infrastruktury ogrodowej, a w szczególności budowy bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym, ponieważ zgodnie z Uchwałą Nr VI/81/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015r w sprawie wprowadzania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin  przy każdej   furtce w ogrodzeniu zewnętrznym, działkowicz powinien na swój koszt ustawić pojemnik na śmieci i płacić za jego opróżnianie. Straż Miejska ma obowiązek egzekwować uiszczanie tych opłat.

Odczyt liczników wody

Przypomina się działkowcom, którzy nie podali wskazań wodomierza, o konieczności odczytu i podania jego wskazań Gospodarzowi ogrodu - tel. 575 787 003 .

Zgodnie z Uchwałą Walnego zebrania opłata za pobór wody naliczana jest wg wskazań wodomierza - 0,90zł za m3. Stąd nie spisanie stanu wskazań wodomierza najpóźniej do 31 grudnia 2016r będzie skutkować obciążeniem ryczałtowym - 0,35zł za m2 powierzchni działki.

Informacja o drogach  i alejach na terenie ROD

Zarząd ROD "Puszcza" przypomina  działkowcom, że zgodnie z Regulaminem nie należy zanieczyszczać alejek i dróg  dojazdowych w tym odpadami pochodzącymi z działki, budować skarpy, wygradzać głazami tereny przyległe do ogrodzenia zewnętrznego ani nasadzać krzewy lub drzewa.

 

Wyłączenie wody

UWAGA

W dniu 24 pażdziernika 2016r w związku z sezonem zimowym nastąpi wyłączenie wody na działkach.

Po tym terminie prosimy działkowców o zabezpieczenie wodomierzy przed zamarznięciem oraz pozostawienie na okres zimowy otwartych zaworów na swojej instalacji wodnej.

Zarząd ROD "Puszcza"

 

INFORMACJA

Od dnia 16 września 2016r bramy ogrodu są otwarte w piątki od godz. 10.00 do 18.00.

Zarząd ROD "Puszcza"

 

Informacja

Biuro  Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Puszcza" od dnia 21 października 2016r będzie przeniesione do

Klubu "Bukowe" przy ul. Seledynowej 91A

Biuro czynne w piątki w godz. 17.00 - 19.00

Zarząd ROD "Puszcza"

 

Informacja w sprawie pracy Zarządu ROD „Puszcza”

W OKRESIE OD 1 SIERPNIA DO 30 WRZEŚNIA 2016R

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PUSZCZA” informuje o wykonaniu następujących prac:

  1. Przegląd działek
  2. Zorganizowanie dnia działkowca - w dniu 27 sierpnia 2016r
  3. Powołanie Komitetu budowy sieci elektrycznej w ROD "Puszcza" – w dniu 28 sierpnia 2016r
  4. Przygotowanie i zgłoszenie wniosku do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, dla zadania „Budowa dróg dojazdowych do ROD „Puszcza” - ul. Agnieszki, Regatowa, Teligi
  5. Przyjęcie założeń do projektu sieci wodociągowej
  6. Podpisanie umowy z projektantem na wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej - do 30 listopada 2016r
  7. Zgłoszenie wniosku o tzw. małą dotację do urzędu miasta z przeznaczeniem na siatkę ogrodzeniową
  8. Podjęcie łącznie 41 uchwał w sprawach bieżących dotyczących funkcjonowania ogrodu
 
Więcej artykułów…