Życzenia

Spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.
Dużo zdrowia, radości i spełnienia marzeń w Nowym Roku 2017
życzy wszystkim działkowiczom

Zarząd ROD "Puszcza".


 

Ogłoszenie

Biuro ROD "Puszcza" - Klub "Bukowe" przy ul. Seledynowej 91A dnia 23 grudnia 2016r będzie nieczynne.

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Szczecin

Zarząd ROD "Puszcza" informuje, że przygotowany został  wniosek do Prezydenta Miasta Szczecin Pana Piotra Krzystka o przystąpienie do zmiany zapisów w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin oraz odpowiednio w Miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego "Kijewko" i "Kijewko-Świętochowskiego" Celem wniosku jest zachowanie funkcji ogrodu w jego obecnych zewnętrznych granicach.

Treść wniosku w załączeniu:

 

Prąd w ROD „Puszcza”

Szanowni Działkowcy

informujemy, iż w ramach trwającej do końca roku zbiórki na zakup projektu sieci elektrycznej dla ROD „Puszcza” w Szczecinie - na dzień 1 grudnia 2016 roku - zebraliśmy już kwotę 9 100 zł.

Serdecznie dziękujemy za zaufanie okazane nam przez 91 Działkowców.

Jednocześnie zachęcamy gorąco pozostałych Działkowców do wpłaty kwoty 100 zł, czy to przelewem na specjalnie założone w tym celu konto: 71 1050 1559 1000 0090 8009 3702, czy też gotówką do kasy ogrodu w trakcie piątkowych dyżurów zarządu ROD „Puszcza” w Szczecinie.

Biorąc pod uwagę otrzymane przez nas szacunkowe oferty na przygotowanie projektu sieci elektrycznej dla naszego ogrodu potrzebujemy wpłaty kwoty 100 zł jeszcze od przynajmniej 50 Działkowców!

W IMIENIU KOMITETU BUDOWY SIECI ELEKTRYCZNEJ W ROD „PUSZCZA” W SZCZECINIE:
JAN SOZONOWICZ, MAREK ANISZEWSKI

 

Informacja o śmieciach, ogrodzeniach zewnętrznych i regulaminie

Szczecin 01.12.2016r

W okresie od 1 listopada 2016r do  28 lutego 2017r pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego  "Puszcza" usytuowane są przy bramach wejściowych prowadzących na teren sektorów V i VII.

Odpady " zielone "  powinny być kompostowane,  lub wywożone  we własnym zakresie przez działkowców do ekoportów,  a nie wrzucane do ogrodowych pojemników.

Ponadto nie należy wyrzucać ani gromadzić odpady, nie pochodzące z działki tzw. gabaryty  na terenach ogólnych lub przyległych do terenu ROD - poza zewnętrznym ogrodzeniem .

Zarząd ROD "Puszcza" przypomina, że Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego w

§ 68 pkt 11  zabrania działkowcom i innym osobom przebywającym na trenie ROD naruszania, zmieniania infrastruktury ogrodowej, a w szczególności budowy bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym, ponieważ zgodnie z Uchwałą Nr VI/81/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015r w sprawie wprowadzania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin  przy każdej   furtce w ogrodzeniu zewnętrznym, działkowicz powinien na swój koszt ustawić pojemnik na śmieci i płacić za jego opróżnianie. Straż Miejska ma obowiązek egzekwować uiszczanie tych opłat.

Odczyt liczników wody

Przypomina się działkowcom, którzy nie podali wskazań wodomierza, o konieczności odczytu i podania jego wskazań Gospodarzowi ogrodu - tel. 575 787 003 .

Zgodnie z Uchwałą Walnego zebrania opłata za pobór wody naliczana jest wg wskazań wodomierza - 0,90zł za m3. Stąd nie spisanie stanu wskazań wodomierza najpóźniej do 31 grudnia 2016r będzie skutkować obciążeniem ryczałtowym - 0,35zł za m2 powierzchni działki.

Informacja o drogach  i alejach na terenie ROD

Zarząd ROD "Puszcza" przypomina  działkowcom, że zgodnie z Regulaminem nie należy zanieczyszczać alejek i dróg  dojazdowych w tym odpadami pochodzącymi z działki, budować skarpy, wygradzać głazami tereny przyległe do ogrodzenia zewnętrznego ani nasadzać krzewy lub drzewa.

 
Więcej artykułów…