Decyzja o zmianie zapisu w Rejestrze Ewidencji Działek

Zarząd ROD "Puszcza" informuje, że na podstawie aktualizacji geodezyjnego pomiaru granic działek dokonana została zmiana zapisu powierzchni poszczególnych działek w Rejestrze Ewidencji - na zgodny ze stanem faktycznym. W związku z powyższym Zarząd zwraca się z prośbą do Działkowców którzy nie odebrali Decyzji określającej aktualną powierzchnię działki, o jej odbiór w Domu Działkowca (w czwartki od godz. 17.00-19.00) w celu prawidłowego naliczenia opłaty ogrodowej za 2018r.

 

Organizacja Dnia Działkowca 2018

Zarząd ROD „Puszcza” zwraca się z prośbą o zgłaszanie się osób chętnych do organizacji Dnia Działkowca. Planowany termin na dzień 15 września 2018r. tel. 575-787-001

 

Kooptacja do składu Zarządu

W związku z rezygnacją p. E. Lamparskiej z mandatu  członka Zarządu, Zarząd ROD „Puszcza” informuje, że pilnie dokooptuje do składu Zarządu chętną osobę posiadającą prawo do działki w ROD „Puszcza”.

 

Wezwania o uporządkowanie działek

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Puszcza” w Szczecinie  sprawując bezpośredni nadzór nad zgodnym z Regulaminem zagospodarowaniem Rodzinnego Ogrodu Działkowego - art. 14 ust. 3 ustawy o ROD oraz § 38 Regulaminu ROD, po kolejnym przeglądzie działek  stwierdza, że wiele działka jest zaniedbanych  i  nieużytkowanych.

Zgodnie regulaminu ROD § 36 ust. 1 pkt 2)  „Utrzymanie porządku i czystości należy do działkowca – w odniesieniu do jego działki” oraz § 67 pkt 1) „Działkowiec obowiązany jest dbać o estetyczny wygląd działki i ROD”.

Wobec powyższego Zarząd ROD „Puszcza” przypomina o konieczności wykonania prac porządkowych na działkach, likwidacji chwastów, skoszeniu trawy, wykonania prac świadczących o planowym zagospodarowywaniu działki, oraz do uporządkowania i utrzymania  w czystości przyległą do działki alejkę na połowie jej szerokości.

 

Zapytanie ofertowe

Zarząd ROD "Puszcza" zaprasza do składanie ofert na

wykonanie niwelacji i rozplantowania terenu za pomocą koparko-ładowarki

na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Puszcza” w Szczecinie.

  1. Zakres prac:

a)     wykonanie rozplantowania i niwelacji terenu o pow. ok 300 m2,

  1. Termin wykonania prac – do 31.08.2018 r.
  2. Forma płatności – przelew do 10 dni po odbiorze prac.
  3. Oferty należy składać w terminie do 16.07.2018 r. na adres poczty elektronicznej - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  4. Dodatkowych wyjaśnień udziela wiceprezes ROD "Puszcza"
    tel. 730-782-307.

Zarząd ROD "Puszcza"

 
Więcej artykułów…