Zakaz wjazdu samochodów

W związku z licznie zgłaszanymi przez działkowców przypadkami rozjeżdżania samochodami alejek ogrodowych oraz niszczenia kłódek na bramach wjazdowych Zarząd ROD "Puszcza" przypomina, że zgodnie z obowiązującym "Regulaminem wjazdu samochodów" obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodów w okresie opadów deszczu gdy alejki są rozmoknięte.

Zakaz wjazdu dotyczy wszystkich działkowców także tych, którzy otrzymali zgodę na indywidualny wjazd wynikający z § 70 Regulaminu ROD.

W wyjątkowych przypadkach wjazd na teren ogrodu będzie możliwy po uzyskaniu zgody gospodarza ogrodu.

Zarząd ROD "Puszcza"

 

Ogłoszenie

OD DNIA 1.LISTOPADA 2017r.
DO DNIA 31. MARCA 2018r.
BRAMY OGRODY
NIE BĘDĄ OTWARTE
W KAŻDY PIĄTEK TYGODNIA

OSOBY POSIADAJĄCE KLUCZ DO BRAM
ZOBOWIĄZANE SĄ
DO KAŻDORAZOWEGO ZAMYKANIA BRAM

Zarząd R.O.D „Puszcza”

 

Informacja

Zarząd  R.O.D "Puszcza"  informuje,  że w  każdą  sobotę  od dnia  28. października do 25. listopada 2017r., będą odczytywane stany liczników wody na działkach za rok 2017.

Godziny odczytu wodomierzy od 10.00 do 15.00.

Działkowiec zobowiązany jest do udostępnienia swobodnego odczytu wodomierza.

Brak możliwości odczytu skutkować będzie obciążeniem działkowca za zużycie wody w roku 2017 kwotą ryczałtową.

Opłatę za zużytą wodę należy wnieść do kasy ogrodu lub na konto do 30. listopada 2017r. Po tym terminie  naliczane będą odsetki ustawowe.

 

Informacja

Zarząd  R.O.D "Puszcza"  informuje,  że dnia 10. listopada nastąpi zamknięcie dopływu wody na teren ogrodu.

 

Informacja

Zarząd  R.O.D "Puszcza” informuje, że od dnia 1. listopada 2017r.  Dyżury  Zarządu  odbywać  się  będą  w  piątki,  w godzinach od 17.00 do 19.00,  w Klubie "Bukowe" przy ul. Seledynowej 91a,  na  Osiedlu Bukowym

Kasa ogrodu  -  czynna  w trakcie dyżurów

 
Więcej artykułów…