Dyżury Zarządu i kasa ROD "Puszcza"

Dyżury Zarządu i kasa ROD "Puszcza"

w Domu Działkowca na terenie ogrodu

GODZINY OTWARCIA

od dnia 1 kwietnia 2017r

w czwartki od godz. 17.00 do 19.00

 

Szkolenie dla nowych działkowców

Dnia 28. lutego 2017r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali 1, w siedzibie

Okręgowego Zarządu PZD przy ul. Uznamskiej 4 w Szczecinie - Dąbiu

odbędzie się szkolenie dla osób ubiegających się o przydział działki i członkostwo w PZD.

 

Ogłoszenie

Działając na podstawie § 59   Statutu PZD , Zarząd ROD "Puszcza" zwołuje

WALNE ZEBRANIE

sprawozdawczo - wyborcze Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się

w dniu 27 kwietnia  2017 r. (czwartek) o godzinie 17 : 00

w  Centrum Kształcenia Sportowego  przy ul. L. Rydla  49 w Szczecinie

 

W przypadku braku kworum na walnym zebraniu, ustala się

drugi termin na godzinę 17:30 w tym samym dniu i miejscu.

Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązujące wszystkich członków,

bez względu na ilość obecnych głosujących (nie jest wymagany udział ponad połowy uprawnionych członków).

 

Zarząd ROD "Puszcza"

 

Ogłoszenie

Odpowiedź Pana Piotra Mynca  Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin na wniosek ROD "Puszcza" w sprawie zmiany ustaleń w miejscowych planach

Pliki do pobrania:

 

Ogłoszenie

Zakończono etap projektu budowlanego wodociągu

Zarząd Rodzinnego Ogrodu „Puszcza” informuje, że zakończony został kolejny etap realizacji inwestycji jakim  jest wykonanie projektu budowlanego  sieci wodociągowej na terenie naszego ogrodu.

Następne etapy inwestycji to jest  przystąpienie do ofertowania i wyłonienia wykonawcy budowy sieci wodociągowej oraz przystąpienie do realizacji inwestycji, uwarunkowane   będzie zebraniem odpowiednich środków na ten cel.

Przypominamy działkowcom, którzy zalegają  jeszcze z wpłatą kwoty  500zł  za 2016r,  ustaloną zgodnie z Uchwałą Nr 9/2016 z dnia 22 kwietnia 2016r, o uregulowanie płatności na potrzeby realizacji nowej sieci wodociągowej.

Wpłaty można dokonać w kasie ogrodu w trakcie dyżurów ROD „Puszcza” w piątki od godz. 17 – 19  (w Klubie przy ul. Seledynowa 91a) lub bezpośrednio na rachunek bankowy prowadzony przez Zarząd ROD „Puszcza” o nr :  77 1050 1559 1000 0022 6560 9145

 
Więcej artykułów…