Strona główna

Plan działek i ich powierzchnie


Historia

Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Puszcza”

w Szczecinie


Historia ogrodu rozpoczęła się od wydania w dniu 29.03.1983r., decyzji przez Urząd Miejski w Szczecinie o przekazaniu terenu pod pracowniczy ogród działkowy na okres stały. Ogród został zarejestrowany w PZD pod nr 5202.

W 1985r., rozpoczęto organizację Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Puszcza”.  Działki przeznaczone były dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, bądź korzystających ze świadczeń społecznych. Działki przydzielano od 1986r., drogą losowania.

W 1992r. doprowadzono do poszczególnych ogrodów działkowych instalację wodociągową, zasilaną wodą ze studni głębinowej.

W dniu 21. września 2005r., weszła w życie ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych gdzie pojęcie "pracowniczy ogród działkowy " zamieniono na "rodzinny ogród działkowy".

Rodzinny Ogród Działkowy „Puszcza” położony jest w Prawobrzeżnej części miasta Szczecin Dojazd do ogrodu możliwy jest od strony ul. Chłopskiej oraz od ul. Świętochowskiego dalej przez drogi o nawierzchni gruntowej ulice  Agnieszki, Regatowa i Teligi.

Teren ogrodu  zlokalizowany jest na atrakcyjnych krajobrazowo terenach pomiędzy osiedlami Kijewko  i Klęskowo, oraz pomiędzy Autostradą A6,  a Puszczą Bukową.

Obecnie ogród płożonych jest na powierzchni 30,06 ha, podzielony jest na siedem  sektorów   i składa się z 664 działek. Na terenie ogrodu usytuowany jest Dom Działkowca , w którym obraduje Zarząd Ogrodu. Działki posiadają wieloletnie nasadzenia w postaci drzew owocowych jak i ozdobnych, użytkowane są  jako rekreacyjno - warzywne.

Ogród objęty jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu  „Kijewko” w Szczecinie, który sankcjonuje istniejący sposób użytkowania terenu za wyjątkiem jednego sektora.

W dniu 9. sierpnia 2017r., decyzją Prezydenta Miasta Szczecin R.O.D. im. "Puszcza" uzyskał  prawo  do użytkowania zajmowanego terenu (dzierżawy) na czas nieokreślony.

Ogród podlega ciągłej modernizacji. W październiku 2020 r. zakończono budowę ogólnoogrodowej sieci elektrycznej. Umożliwia to działkowcom doprowadzenie energii elektrycznej do każdej działki w ROD "Puszcza".