Apel do Minister Infrastruktury i Rozwoju Pani Elżbiety Bieńkowskiej w sprawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego

Aktualności

Szanowna Pani Minister, Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Puszcza" w Szczecinie w imieniu działkowców naszego ROD wyrażamy stanowczy sprzeciw przeciwko nowym szykanom wobec nas działkowców zawartych w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 stycznia 2014 roku na temat rzekomej niezgodności z prawem budowlanym murowanych altan.

Żadna z dotychczasowych ustaw dotyczących ogrodów działkowych nie określała z jakich materiałów mają być zbudowane i jak posadowione nasze altany. Określa się tylko maksymalne rozmiary tj. powierzchnię i wysokość.

Ponad stulenia tradycja ogrodnictwa działkowego w Polsce, ze względu na klimat utwierdziła tradycję budowania czegoś trwałego w celu przebywania, ochrony sprzętu i narzędzi.

Dlatego uważamy, że budowane ogromnym wysiłkiem altany spełniające wymogi powierzchni i wysokości nie powinny być traktowane jako samowola budowlana.

Naszym zdaniem Ustawa o ROD z 13 grudnia 2013 w art. 13 pkt 2 w sposób dorozumiany uznaje, że altana nie musi wyglądać tak jak to określa wyrok NSA.

Niemniej zwracamy się do Pani Minister o podjęcie działań ustawodawczych w celu precyzyjniejszego określenia altan działkowych.

Zarząd ROD "Puszcza"

Do wiadomości:

1)    Krajowa Rada PZD,

2)    Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie,