List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Aktualności

My działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Puszcza" w Szczecinie uczestniczący w naszym dorocznym święcie "Dniu Działkowca" zwracamy się do Pani profesor o zaniechanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją niedawno uchwalonej ustawy o ROD.

Pani inicjatywę w tej sprawie odbieramy jako dalszy ciąg nękania nas działkowców oraz podrywania autorytetu najwyższych władz Rzeczpospolitej Polski. Ustawa uchwalona 13 grudnia 2013 roku wolą Sejmu, Senatu i Prezydenta, szeroko konsultowana przez konstytucjonalistów jest odpowiedzią na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2012 roku.

Dlatego niezrozumiała dla nas jest Pani inicjatywa. Pani profesor, dajcie nam spokojnie uprawiać i wypoczywać na naszych działkach. Już samo wdrażanie przepisów zawartych w obecnej ustawie kosztuje nas dużo wysiłku i pieniędzy.

Z wyrazami szacunku za działkowców

Prezes ROD

Kazimierz Szymański