Opłaty działkowe obowiązujące dla ROD "Puszcza" w Szczecinie

Zarząd ROD „Puszcza” w Szczecinie informuje, że w roku 2018 obowiązują następujące opłaty z tytułu użytkowania działek.

Opłaty stałe:

  • składka członkoska:                                        - 6 zł
  • opłata ogrodowa za każdy m2 działki:               - 0,60 zł
  • pobór wody: wg wskazań wodomierza za m3:   - 0,90 zł
    lub
    ryczałt za każdy m2 powierzchni działki:       - 0,35 zł (w przypadku braku wodomierza lub odczytu)
  • wywóz odpadów komunalnych:                         - 65 zł

Termin opłat z tyt. opłaty ogrodowej, za wywóz odpadów komunalnych i składkę członkoską upływa w dniu 30.06.2018r., a za pobór wody w dniu 30.10.2018, co wynika z  § 83 ust. 1 i 2 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego oraz Uchwał: Nr 4/W/2018, Nr5/W/2018, Nr 6/W/2018 Walnego Zebrania z dnia 20.kwietnia 2018r.

Nie spisanie stanu wskazań wodomierza w terminie do 30. września 2018r., skutkować będzie obciążeniem szacunkowym, poprzez naliczenie ryczałtu średnich opłat z tytułu zużycia wody z ostatnich 3 lat - zgodnie z Uchwałą Nr 5/W/2018 Walnego Zebrania.

Opłaty uiszczać można osobiście w kasie znajdującej się w Domu Działkowca na terenie ogrodu, w każdy czwartek w godz. 17:00-19:00, lub przelewem na rachunek bankowy ROD "Puszcza" w Szczecinie.

Nr konta: 49 1050 1559 1000 0022 6531 6709

W tytule przelewu podać: „opłata ogrodowa”, imię, nazwisko użytkownika i nr działki.


Opłaty dodatkowe:

Wysokość opłaty na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej" - Uchwała Nr 9/2016 z dnia 22.04.2016r. Walnego Zebrania

· 500 zł na rok 2016 w terminie płatności do końca września 2016

· 500 zł na rok 2017 w terminie płatności do końca września 2017

· 560 zł na rok 2018 w terminie płatności do 30.września 2018

 

Opłaty uiszczać można osobiście w kasie znajdującej się w Domu Działkowca na terenie ogrodu, w każdy czwartek w godz. 17:00-19:00, lub przelewem na rachunek bankowy ROD "Puszcza" w Szczecinie.

Nr konta : 77 1050 1559 1000 0022 6560 9145

W tytule przelewu podać: „Budowa  sieci wodociągowej”, imię, nazwisko użytkownika i nr działki.

Wysokość opłaty na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej" - Uchwała Nr 11/W/2018 z dnia 20.04.2018r. Walnego Zebrania.

· 400 zł na rok 2019 w terminie płatności do 10. kwietnia 2019r

uwaga: osoby które wpłaciły zaliczkę w wysokości 100zł na wykonanie projektu dot.

elektryfikacji ogrodu , kwotę  400zł będą miały pomniejszoną  o 100zł

· 500 zł na rok 2020 w terminie płatności do 30. października 2020r.

 

Nr konta : 77 1050 1559 1000 0022 6560 9145

W tytule przelewu podać: „Budowa  instalacji elektrycznej”, imię, nazwisko użytkownika i nr działki.


Opłaty dodatkowe (obowiązują jedynie w przypadku ich nie uiszczenia do tej pory):

· opłata za zakup (i ewentualną wymianę) wodomierza:  -  40 zł lub 50 zł

Powyższe dotyczy jedynie Działkowców, jeżeli ostatnia wymiana wodomierza nastąpiła do końca 2011 r. W przypadku wodomierzy montowanych od 2012 r. koszt ten nie obowiązuje. (opłata wynikająca z uchwały nr 12/2015 przyjętej podczas Walnego Zebrania  w dniu 24.05.2014 r.)

Opłaty dla Nowych Działkowców w roku nabycia prawa do użytkowania działki - tzw. podwyższona opłata ogrodowa w roku nabycia prawa do działki, na którą składają się:

· opłata  inwestycyjna wynikająca z § 147 ust. 1 pkt 1 Statutu PZD               -  797 zł

+    składka członkoska                                                                            - 6 zł

· opłata na zarządzanie ROD wynikająca z § 147 ust. 1 pkt 2 Statutu PZD      -  200 zł

Opłaty uiszczać można w kasie ogrodu znajdującej się w Domu Działkowca na terenie ogrodu w każdy czwartek w godz. 17:00-19:00 lub przelewem na rachunek bankowy ROD "Puszcza" w Szczecinie

Nr konta: 49 1050 1559 1000 0022 6531 6709

W tytule przelewu podać: „Podwyższona opłata ogrodowa”, imię, nazwisko użytkownika i nr działki.

opłata wynikająca z uchwały nr 12/2015 walnego zebrania sprawozdawczego PZD w ROD „Puszcza” w Szczecinie z dnia 24.05.2014 r. dotyczącej obowiązku wymiany w roku 2015 r. wodomierzy montowanych do 2011 roku włącznie