Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami do poszczególnych ogrodów działkowych na terenie R.O.D „Puszcza”

Aktualności

Do Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Puszcza” wpłynęły trzy oferty na „Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami do poszczególnych ogrodów działkowych na terenie R.O.D „Puszcza”. Dnia 6 lipca 2016r. Zarząd ROD podjął Uchwałę Nr 104/2016 o wyborze oferenta, który przedstawił najniższą cenę za ww. projekt.

Koszt projektu - 4500zł + vat 23%.