Elektryfikacja

Uchwała NR 14/W/2019 z dnia 05 kwietnia 2019 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej do zasilenia działek ogrodowych w ROD "Puszcza" :


Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD "Puszcza" informuje, że Walne Zabranie Sprawozdawcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Puszcza" w Szczecinie w dniu 20 kwietnia 2018 roku przyjęło uchwałę Nr 11/W/2018 w sprawie elektryfikacji naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PUSZCZA”.

Uchwała umożliwia rozpoczęcie budowy wewnętrznej sieci elektrycznej na terenie ROD "Puszcza" jednocześnie z przewidywanym początkiem budowy sieci wodnej w 2019 r. Wdrożenie tego założenia oraz modyfikacja projektu sieci elektrycznej pozwoli na znaczące zmniejszenie kosztów budowy a tym samym obniży znacząco kwotę partycypacji działkowców w realizacji tej inwestycji.

Newralgicznym punktem tego planu jest zebranie wystarczających funduszy pozwalających na sfinansowanie prac, które muszą być wykonane jednocześnie z budową sieci wodnej – zakup i ułożenie kabli.

Zrealizowanie tej inwestycji spowoduje, że staniemy się ogrodem nowoczesnym i dołączymy do Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Szczecinie, które są w zdecydowanej większości zelektryfikowane. Ponadto stworzy to nowe, niemożliwe do realizacji obecnie, możliwości w eksploatacji ogrodu a poszczególne działki zyskają na atrakcyjności i na wartości.

 

 


Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD "Puszcza" informuje, że Nadzwyczajne Walne Zabranie Sprawozdawczo-Wyborczego członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Puszcza" w Szczecinie w dniu 27 kwietnia 2017 roku przyjęło uchwały w sprawie powołania Komisji Problemowej ds. elektryfikacji oraz w sprawie budowy sieci elektrycznej na terenie ROD Puszcza .

- pliki do pobrania

 


 

Miło nam poinformowań Państwa, iż zgodnie z zawartą w dniu 10.02.2017 r. umową w dniu 06.04.2017 r. Komitet Budowy Sieci Elektrycznej dokonał protokolarnego odbioru projektu technicznego planowanej wewnątrzogrodowej sieci elektrycznej wraz z kosztorysem.

Szczegóły techniczne projektu przedstawimy wspólnie z jego autorem na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym ROD "Puszcza" w Szczecinie w dniu 27.04.2017 r. i już z tego miejsca zapraszamy zainteresowanych do udziału w nim. Wartość kosztorysowa projektu (uwzględniając już podatek VAT) to: 792.848,72 zł. Do powyższego należy dodać także koszty opłaty przyłączeniowej na rzecz ENEA w wysokości ok. 14.500,00 zł, i nadzór autorski (projektant) oraz wynagrodzenie dla inspektora nadzoru robót elektrycznych (ok. 15. 000,00- zł).

W sumie, położenie nowej sieci kosztować nas powinno nominalnie około 823.000,00 zł.

Możemy spróbować połączyć tę inwestycję z planowanym położeniem sieci wodociągowej i rozkopywać alejki tylko jeden raz. Powinno przełożyć się to na oszczędność z tytułu robót ziemnych w granicach 130.000,00 , co przekłada się na finalny koszt elektryfikacji ogrodu w granicach 693.000,00. Warunkiem jest tutaj jednak przeprowadzenie zbiórki równolegle do trwającej zbiórki na sieć wodociągową, czyli jej zakończenie do końca września 2018 r. Wówczas, na wiosnę 2019 r. możliwe byłoby jednoczesne ułożenie obu sieci i już za mniej więcej 2 lata moglibyśmy cieszyć się niezakłóconymi dostawami wody, jak i prądem na naszych ogródkach.

Póki co jednak, nie mając harmonogramu dalszych działać uwzględniając nominalny koszt elektryfikacji (823.000,00 zł) i dzieląc go na pojedyncze działki otrzymujemy następujące szacunki kosztu elektryfikacji:

  1. koszt ok. 1.260,00 zł dzieląc nominalny koszt inwestycji na wszystkie 665 działek,
  2. koszt ok. 2.100,00 zł dzieląc nominalny koszt inwestycji na 399 Działkowców, czyli 60% ogółu Działkowców deklarujących poparcie dla inwestycji,
  3. koszt ok. 5.680,00 dzieląc nominalny koszt inwestycji na 145 Działkowców, którzy dokonali wpłaty 100 zł na zakup projektu (Członków Komitetu Elektryfikacji).


(W punkcie 1 i 2 od podanych wartości należy odjąć kwotę 100 zł dla 145 osób, które dokonały jej wpłaty na zakup projektu sieci).

 

W naszej ocenie jedną, mającą szanse na realizację opcją, jest elektryfikacja ogrodu wspólnymi siłami wszystkich Działkowców, gdyż trudno jest nam sobie wyobrazić, iż szacowny na 823.000,00 zł koszt inwestycji "udźwignąć" miałoby jedynie 145 członków Komitetu Budowy Sieci Elektrycznej. Dodatkowo, naszym zdaniem najbardziej racjonalną z ekonomicznego punktu widzenia jest zbiórka środków na ten cel do końca września 2018 r. równolegle do prowadzonej zbiórki "na wodę", tak aby wodociąg i sieć elektryczną położyć w ogrodzie "za jednym zamachem", co powinno skutkować niższą ostateczną ceną elektryfikacji i budowy sieci wodnej z ewentualnymi zwrotami części zebranych od wszystkich Działkowców środków. Oficjalnie rozpoczynając prace do dnia 16.12.2018 r. korzystać będziemy mogli także z aktualnych, do tego czasu, warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanych przez ENEA, bez konieczności ponownego występowania o nie.

Alternatywą jest rozpoczęcie zbiórki po położeniu sieci wodociągowej (czyli rozpoczęcie zbiórki od 2019 r.) bez zbytniego obciążenia domowych budżetów Działkowców przez najbliższe dwa lata, aczkolwiek wówczas musimy pamiętać o tym, iż z każdym kolejnym rokiem odwlekania zbiórki środków na elektryfikację ogrodu i realizacji tej inwestycji prezentowany projekt i kosztorys będą coraz mniej aktualne.
Ostatecznie możemy odłożyć projekt ad acta, gdzie będzie czekał na tzw. lepsze czasy tak jak projekt sieci elektrycznej ogrodu z 1989 r., do czego mamy nadzieję jednak nie dojdzie. Biorąc pod uwagę powyższe raz jeszcze gorąco zachęcamy wszystkich Działkowców do udziału w zaplanowanym na 27.04.2017 r. walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym ROD "Puszcza" w Szczecinie, gdyż będziemy wówczas nie tylko wybierać nowe władze, które miałyby przeprowadzać planowane w naszym ogrodzie inwestycje, lecz przede wszystkim decydować będziemy o tym, jak wyglądać będzie nasz ogród w perspektywie kolejnych dziesiątków lat!

Pozdrawiamy
Jan Sozonowicz i Marek Aniszewski

P.S. Po podjęciu decyzji odnośnie dalszych działać w zakresie elektryfikacji przez walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze ROD "Puszcza" w Szczecinie w dniu 27.04.2017 r. zaprezentujemy Państwu dokładne rozliczenie z naszej dotychczasowej działalności i ewentualnie dokonamy przeksięgowania, pozostałych po uiszczeniu kosztów projektu i prowadzenia rachunku bankowego, środków na indywidualne rozliczenia członków Komitetu z tytułu opłat ogrodowych za rok 2017 r. zgodnie z regulaminem Komitetu Elektryfikacji.

 


 

Szanowni Działkowcy,

z przyjemnością informujemy, iż w dniu 10.02.2017 r. doszło do zawarcia umowy pomiędzy Komitetem Budowy Sieci Elektrycznej w ROD "Puszcza" w Szczecinie reprezentowanym przez Panów Jana Sozonowicza i Marka Aniszewskiego oraz Panem Krzysztofem Jankowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą JK-tech Krzysztof Jankowski na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej 0,4 kV wraz z kosztorysem inwestorskim dla terenu ROD "Puszcza" w Szczecinie.

Ostateczny termin realizacji przedmiotu umowy to 31.03.2017 r, tak więc mamy realną nadzieję przedstawić Państwu przewidywane koszty planowanej inwestycji na zbliżającym się walnym zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym członków PZD ROD "Puszcza" w Szczecinie w dniu 27.04.2017 r. wraz z koncepcją jej realizacji.

Z poważaniem

Jan Sozonowicz i Marek Aniszewski


Szanowni Działkowcy,

w dniu 02.02.2017 r. upłynął termin na składanie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej sieci elektrycznej 0.4 kV wraz z kosztorysem inwestorskim dla naszego ogrodu. W związku z tym w dniu wczorajszym, tj. 03.02.2017 r. władze Komitetu Budowy Sieci Elektrycznej w ROD "Puszcza" w Szczecinie w osobach Panów Jana Sozonowicza i Marka Aniszewskiego  przy udziale Prezes Zarządu ROD "Puszcza" w Szczecinie - Pani Grażyny Ryby dokonały otwarcia 6 złożonych ofert.

W zakładce inwestycje prezentujemy protokół z oceny przesłanych na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ofert wraz z wyborem zwycięskiej oferty złożonej, jak się okazało przez Działkowca ROD "Puszcza" w Szczecinie prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą JK-tech Krzysztof Jankowski, który zaproponował wykonanie dokumentacji projektowej sieci elektrycznej 0.4 kV dla naszego ogrodu wraz z kosztorysem inwestorskim za cenę 5.700,00 zł netto (7.011,00 zł brutto), co stanowiło najniższą zaproponowaną cenę.

Gratulujemy Zwycięzcy i jednocześnie dziękujemy wszystkim biorącym udział w przetargu Oferentom. Podpisanie umowy na wykonanie projektu i kosztorysu planowane jest na dzień 10.02.2017 r. z terminem realizacji zlecenia najpóźniej do końca marca bieżącego roku.

Pozdrawiamy
Jan Sozonowicz i Marek Aniszewski

Plik do pobrania:

 


Szanowni Działkowcy,

poniżej prezentujemy tekst przygotowanego przez nas zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej sieci elektrycznej 0,4 kV kablowej wraz z kosztorysem ofertowym dla ROD "Puszcza" w Szczecinie.

Ponawiamy apel o jego rozpowszechnienie lub zachęcamy Państwa do samodzielnego stanięcia do przetargu.

Termin składania ofert to 02.02.2017 r., wybór zwycięskiej oferty dokonany zostanie najpóźniej do 10.02.2017 r., natomiast zakończenie prac projektowych oraz przekazanie gotowej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem nastąpić musi nie później, niż do 31.03.2017 r., tak aby możliwe było jej przedstawienie Państwu, jak i płynących z niej wyliczeń na walnym zgromadzeniu członków PZD ROD „Puszcza” w Szczecinie w kwietniu bieżącego roku.

W przypadku pytań z Państwa strony prosimy o kontakt pod adresem:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tekst zapytania ofertowego wraz z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi przez Enea Operator sp. z o.o.z oraz mapą działek w formie plików w formacie pdf pobrać można z tego adresu:

https://drive.google.com/drive/folders/0B8D5Ug0suWn4Z2Fha0FDVVlLZEE?usp=sharing

Pozdrawiamy

Jan Sozonowicz i Marek Aniszewski

 

Dokumenty do pobrania:

 


 

Szanowni Działkowcy,

za nami Sylwester oraz początek nowego 2017 roku. To także koniec założonego przez nas na spotkaniu założycielskim w dniu 28.08.2016 r. okresu zbiórki dobrowolnych wpłat na zakup projektu sieci elektrycznej dla ROD "Puszcza" w Szczecinie i dobry czas na podsumowanie naszych dotychczasowych starań. Miło nam zatem poinformować, iż zebraliśmy już 13.662,00 zł (stan na 10.01.2017 r.). Łącznie zaufało nam 134 Działkowców. Dziękujemy i zachęcamy pozostałych Państwa do wpłaty kwoty 100 zł.

Nasza dotychczasowa praca, to jednak nie tylko zbiórka pieniędzy, lecz przede wszystkim działania mające na celu realizację I-go etapu zamierzonej inwestycji, w szczególności pozyskanie projektu i kosztorysu, który pozwoli nam na określenie kosztu elektryfikacji ogrodu w przeliczeniu na jednego Działkowca, jak i członka komitetu budowy sieci elektrycznej. Warunkiem koniecznym do stworzenia projektu jest uzyskanie tzw. warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, które wydawane są przez dostawcę energii elektrycznej. Mamy więc przyjemność poinformować Państwa, iż w wyniku naszych starań ENEA Operator sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Szczecin w dniu 16.12.2016 r. wydała warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla naszego ogrodu (skan dokumentu prezentujemy poniżej).

Stąd, biorąc pod uwagę wysokość zebranej przez nas kwoty oraz fakt uzyskania warunków przyłączenia jesteśmy zdania, iż możemy zlecić już przygotowanie projektu instalacji elektrycznej dla całego ogrodu zgodnego z przyjętą w dniu 22.04.2016 r. uchwałą walnego zgromadzenia sprawozdawczego ROD „Puszcza” w Szczecinie nr 10/2016. W najbliższych dniach planujemy ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu wraz ze szczegółowymi wymaganiami oraz niezbędną do tego celu dokumentacją. Jeżeli więc znają Państwo lub sami posiadają odpowiednie uprawnienia projektowe, to zachęcamy serdecznie do odpowiedniego nagłośnienia naszych działań, czy też samodzielnego stanięcia do przetargu.

O terminie składania ofert i przygotowanych kryteriach informować będziemy za pośrednictwem strony ogrodu: puszcza.szczecin.pl oraz działkowego profilu na portalu facebook:

https://www.facebook.com/DzialkowcyRODPuszczaSzczecin/.

W przypadku pytań z Państwa strony prosimy o kontakt pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Z poważaniem Jan Sozonowicz i Marek Aniszewski

 

 

 


 

Szanowni Działkowcy,

informujemy, iż kwotę 100 zł od działki tytułem zakupu projektu sieci elektrycznej można teraz wpłacać także gotówką bezpośrednio w kasie ogrodu w trakcie dyżurów Zarządu ROD „Puszcza” w Szczecinie.

Wszystkie takie wpłaty gotówkowe zaksięgowane zostaną na dedykowany rachunek bankowy prowadzony przez Zarząd ROD „Puszcza” w Szczecinie o numerze: 71 1050 1559 1000 0090 8009 3702.

Uiszczenie opłaty jest równoznaczne z dołączeniem do Komitetu budowy sieci elektrycznej w ROD „Puszcza” w Szczecinie, tak jak w przypadku dokonania przelewu.

Zachęcamy Państwa do przyłączenia się do naszej wspólnej inicjatywy!

W IMIENIU KOMITETU BUDOWY SIECI ELEKTRYCZNEJ W ROD „PUSZCZA” W SZCZECINIE:

JAN SOZONOWICZ

MAREK ANISZEWSKI

 


 

Dokumenty do pobrania: