Ogłoszenia i informacje


Zarząd ROD PUSZCZA  informuje, że w miesiącu lipcu 2024 r. kasa będzie nieczynna.

Wszelkie opłaty na rzecz ROD PUSZCZA prosimy dokonywać na konto:

49 1050 1559 1000 0022 6531 6709

wpisując w tytule przelewu „opłata ogrodowa za działkę nr …,  imię i nazwisko użytkownika”.


Działkowcy!

Klucz do przeniesionej bramy wjazdowej do kupienia za kwotę 15 zł u gospodarza sektora nr 7 – pana Bogdana Wołosz – dz. nr 628, tel. 509 902 288.

Zarząd ROD PUSZCZA


Działkowcy!

Uprzejmie informujemy, że dyżur Zarządu w dniu 2 maja 2024 r. zostaje odwołany. Biuro i kasa tego dnia będą nieczynne

Zarząd ROD "Puszcza"ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM

Zarząd ROD PUSZCZA w Szczecinie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w Restauracji "Dąbska 7" ul. Dąbska 7 w Szczecinie w dniu 17 kwietnia 2024 r.

Początek obrad:

W I terminie - godzina 17:00.

W II terminie - godzina 17:30*.

Plik do pobrania:

 

 


Woda  - wznowienie dostaw

 

W dniach 03 – 05 kwietnia 2024 r. zostanie wznowiona dostawa wody do ogrodów działkowych ROD "Puszcza".

Prosimy Działkowców o zamknięcie zaworów głównych instalacji wodnej na swoich działkach.

Pozostawienie zaworów otwartych może spowodować zalanie terenu, konieczność wejścia hydraulików na teren działki (bez uprzedzenia użytkownika !!!) i usunięcie przecieku (jeżeli będzie to możliwe). 
Do czasu usunięcia tej nieprawidłowości skutkować to będzie odcięciem jej dopływu dla pozostałych Działkowców.

Przed terminem wznowienia dostaw wody prosimy o zgłaszanie hydraulikowi (tel. 518 758 506) ewentualnych usterek zaworu głównego na działce.


20240326
Zarząd ROD „PUSZCZA”ODWOŁANIE DYŻURU ZARZĄDU ROD "Puszcza"

Informujemy, że odwołuje się dyżur zarządu ROD "Puszcza" w czwartek
dnia 28 marca 2024 r. w godz. 17.00 – 19.00.

Zainteresowane osoby przepraszamy za zaistniałą sytuację.

240319                                                                                                       Zarząd ROD "Puszcza"


SZKOLENIA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW I KANDYDATÓW NA DZIAŁKOWCÓW

PZD Okręg w Szczecinie informuje, że począwszy od 1 stycznia 2024 roku szkolenia w Szczecinie będą odbywały się w stałych terminie w każdy ostatni wtorek miesiąca o godz. 16.00 tj.:

 • 30 stycznia - Okręg PZD Szczecin ul. Uznamska 4
 • 27 luty - Okręg PZD Szczecin ul. Uznamska 4
 • 26 marca - ROD „Przyjaźń” Szczecin ul. Bogumińska 16 30 kwietnia - Okręg PZD Szczecin ul. Uznamska 4
 • 28 maja - Okręg PZD Szczecin ul. Uznamska 4
 • 25 czerwca - ROD „Przyjaźń” Szczecin ul. Bogumińska 16 30 lipca - Okręg PZD Szczecin ul. Uznamska 4
 • 27 sierpnia - Okręg PZD Szczecin ul. Uznamska 4
 • 24 września - ROD „Przyjaźń” Szczecin ul. Bogumińska 16
 • 29 października - Okręg PZD Szczecin ul. Uznamska 4
 • 26 listopada - Okręg PZD Szczecin ul. Uznamska 4
 • 17 grudnia (wyjątek) - ROD „Przyjaźń” Szczecin ul. Bogumińska 16

20240127


BRAMA Nr 5 – wymiana kłódki

Zarząd ROD PUSZCZA informuje, iż w dniu 8 stycznia 2024 r. nastąpi wymiana kłódki do bramy wjazdowej nr 5.

W związku z powyższym wszystkie osoby posiadające stałą lub czasową zgodę na wjazd bramą
nr 5 na teren ogrodu proszone są o zgłoszenie się do Zarządu ROD PUSZCZA z aktualnym zaświadczeniem lekarskim lub orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dowodem wpłaty kwoty 40 zł tytułem opłaty za klucz, celem otrzymania nowej przepustki oraz klucza.

Powyższe spowodowane jest dużą ilością dorobionych nielegalnie kluczy do bramy nr 5
i w związku z tym, licznymi skargami Działkowców na zbyt duży ruch samochodowy na naszym ogrodzie.

Opłaty za klucz można dokonać w kasie ROD "Puszcza" w czasie dyżuru zarządu w czwartki
w godzinach 17.00 -19.00.

20231108                                                                                                            Zarząd ROD "Puszcza"


Szanowni Działkowcy!!!!

Zarząd ROD "Puszcza" przypomina o obowiązku przestrzegania Regulaminu ROD w tym jego § 68 pkt. 5) dotyczącego

zakazu „spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślin”.

Odpady z działki należy gromadzić odpowiednio:

- w kompostowniku na działce,

- w pojemnikach na odpady umieszczonych na terenie ROD "Puszcza".

Nieprzestrzeganie powyższego zakazu traktowane będzie przez zarząd ROD "Puszcza" jako złamanie zasad regulaminu ROD oraz może spowodować interwencję Straży Miejskiej.

20231108                                                                                                         Zarząd ROD "Puszcza"


Działkowcy!

Zarząd ROD "Puszcza" informuje, że od dnia 20.04.2023 r. czwartkowe dyżury zarządu odbywać się będą w Domu Działkowca w godz. 17.00 – 19.00.

W tym czasie również czynna będzie kasa ogrodu.

20230418                                                                                                                 Zarząd ROD "Puszcza"


Otwieranie bram ogrodu,

 1. Bramy ogrodu otwarte są w piątki od dnia 1 kwietnia do 31 października w godzinach od 10.00 do 20.00. Godziny i termin otwarcia, po ogłoszeniu, mogą być zmieniane. Osobami upoważnionymi do otwierania bram w piątki są tylko i wyłącznie osoby upoważnione przez zarząd ROD "Puszcza"
 2. W przypadku opadów deszczu i złego stanu alejek bramy nie będą otwierane.
 3. Osoby posiadające klucze do bramy - po otworzeniu bramy należy ją każdorazowo po sobie zamknąć. Nieprzestrzeganie powyższego oraz udostępnianie klucza osobom trzecim będzie skutkować bezterminowym odebraniem upoważnienia na wjazd na teren ogrodu i klucza do bramy.
 4. W wyjątkowych przypadkach, w celu  zgłoszenia potrzeby dodatkowego, poza piątkiem, otwarcia bramy ogrodu, prosimy o odpowiednio wcześniejszy kontakt pod nr telefonu 797 919 134 celem uzgodnienia terminu jej otwarcia.


INFORMACJA o gromadzeniu bioodpadów

W dniu 11. kwietnia 2022r  ustawione zostaną na terenie ROD „Puszcza” przy parawanach śmietnikowych kontenery na odpady biodegradowalne.

W kontenerze można umieszczać bioodpady takie jak: liście, trawa, resztki roślin bez ziemi i rozdrobnione gałęzie – nie wrzucać odpadów   w opakowaniach.

Konary i grubsze gałęzie należy złożyć między parawanem śmietnikowym a kontenerem - nie należy wrzucać do kontenera.

Koszt wywozu i zagospodarowania zawartości kontenera wynosi ok. 700zł i zależy od masy bioodpadów.

W celu zmniejszenia kosztów wywozu, działkowiec powinien  głównie  kompostować bioodpady na własny użytek, w kompostownikach umiejscowionych na terenie użytkowanej działki.

Mniejsza ilość bioodpadów trafiająca do kontenera oraz ich rozdrabnianie,  to ograniczenie wydatków za ich wywóz a tym samym  mniejsze opłaty ponoszone przez działkowca.

Zarząd ROD Puszcza


Praca dla ROD "Puszcza"

Zarząd ROD PUSZCZA poszukuje chętnych osób do odpłatnej pracy na rzecz Ogrodu (m.in. naprawy ogrodzenia uszkodzonego przez dziki, drobne naprawy infrastruktury ogrodowej ROD "Puszcza", itp.).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt
z Prezesem Zarządu pod nr tel. 575 787 001.


Gabaryty

Zarząd ROD „Puszcza” informuje, że gabaryty i inne odpady niekomunalne (poza plastikami)   działkowiec zobowiązany jest przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów we własnym zakresie i  na własny  koszt.

Z A B R A N I A   S I Ę

 1. Pozostawiania odpadów komunalnych obok pojemników na odpady – w  przypadku gdy jest miejsce w pojemniku.
 2. Wrzucania do pojemników na plastiki odpadów komunalnych.
 3. Umieszczania w  pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne: mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów altan i szklarni, rozbiórkowych, budowlanych, chemikaliów, sprzętu elektronicznego, baterii, akumulatorów, opon, złomu,  odpadów zielonych,  medycznych  itp.
 4. Wyrzucania gałęzi i innych odpadów poza wyznaczonymi miejscami.


Zarząd przypomina, że przepustki lub zezwolenia bezwzględnie należy umieścić  za przednią szybą samochodu na czas pobytu na terenie ogrodu.


Informacja o koszeniu trawy w weekendy

Zarząd ROD „Puszcza” informuje, że zgodnie z § 67 Regulaminu ROD działkowiec zobowiązany jest nie zakłócać spokoju sąsiadom, stąd szczególnie w soboty od godz. 13:00 i niedziele nie należy wykonywać głośnych prac  jak np. koszenie trawy.


Wolne Działki

Informacje o możliwości przeniesienia prawa do użytkowania działki (kupna lub sprzedaży)  można uzyskać poprzez zamieszczanie ogłoszeń na tablicach informacyjnych ogrodu, lub za pośrednictwem Zarządu zgłaszanie na stronę internetową.


Dane adresowe działkowców

Zarząd ROD „Puszcza” zwraca się z prośbą o bieżącą aktualizację danych adresowych działkowców.


Budowa lub rozbudowa altany działkowej

Zarząd ROD „Puszcza” informuje o obowiązku powiadamiania na piśmie Zarządu ROD o planowanej budowie lub rozbudowie altany działkowej.


Palenie ognisk

Zarząd ROD „Puszcza” przypomina o zakazie palenia ognisk na terenie ogrodu.