Wezwania o uporządkowanie działek

Aktualności

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Puszcza” w Szczecinie  sprawując bezpośredni nadzór nad zgodnym z Regulaminem zagospodarowaniem Rodzinnego Ogrodu Działkowego - art. 14 ust. 3 ustawy o ROD oraz § 38 Regulaminu ROD, po kolejnym przeglądzie działek  stwierdza, że wiele działka jest zaniedbanych  i  nieużytkowanych.

Zgodnie regulaminu ROD § 36 ust. 1 pkt 2)  „Utrzymanie porządku i czystości należy do działkowca – w odniesieniu do jego działki” oraz § 67 pkt 1) „Działkowiec obowiązany jest dbać o estetyczny wygląd działki i ROD”.

Wobec powyższego Zarząd ROD „Puszcza” przypomina o konieczności wykonania prac porządkowych na działkach, likwidacji chwastów, skoszeniu trawy, wykonania prac świadczących o planowym zagospodarowywaniu działki, oraz do uporządkowania i utrzymania  w czystości przyległą do działki alejkę na połowie jej szerokości.