Decyzja o zmianie zapisu w Rejestrze Ewidencji Działek

Aktualności

Zarząd ROD "Puszcza" informuje, że na podstawie aktualizacji geodezyjnego pomiaru granic działek dokonana została zmiana zapisu powierzchni poszczególnych działek w Rejestrze Ewidencji - na zgodny ze stanem faktycznym. W związku z powyższym Zarząd zwraca się z prośbą do Działkowców którzy nie odebrali Decyzji określającej aktualną powierzchnię działki, o jej odbiór w Domu Działkowca (w czwartki od godz. 17.00-19.00) w celu prawidłowego naliczenia opłaty ogrodowej za 2018r.