Informacja w sprawie danych osobowych w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Puszcza"

Aktualności

Zarząd ROD „Puszcza” informuje, w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r., nowych europejskich regulacji w sprawie ochrony danych osobowych zwane dalej  RODO, że administratorem Państwa danych osobowych jest Rodzinny Ogród Działkowy „Puszcza”, ul. Chłopska w Szczecinie.

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania działalności statutowej i ustawowej ROD „Puszcza” na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt d) RODO.

ROD „Puszcza” nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a także do dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

Przysługuje Państwu prawo do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych , prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także prawo do przenoszenia danych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.