Aktualności

Protokół z Walnego Zabrania Sprawozdawczego członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PUSZCZA” w Szczecinie, z dnia 20. kwietnia 2018 roku.

Protokół z Walnego Zabrania Sprawozdawczego członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PUSZCZA” w Szczecinie, z  dnia 20. kwietnia 2018 roku.

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Puszcza” z powodu niskiej frekwencji w pierwszym terminie przesunięte zostało z godziny 16.30 na 17.00 - zgodnie z § 61 ust. 2 Statutu PZD.

W czasie oczekiwania na rozpoczęcie  Zebrania  w drugim terminie, Wiceprezes Zarządu  Pan Jan Sozonowicz odczytał   sprawozdanie  z  przeglądu całościowego ogrodu , przeprowadzonego  przez członków Zarządu w okresie od października do grudnia 2017r.

O godzinie 17:00 Zebranie w drugim terminie otworzyła Prezes Zarządu  Pani Grażyna Ryba, która przywitała wszystkich działkowców oraz przedstawiciela Okręgowej Rady PZD w Szczecinie - Pana Tadeusza Pabisiaka.

Przewodniczącą Walnego Zebrania została Pani Agnieszka Kurczyńska , która zaproponowała do składu Prezydium Panią Grażynę Ryba, Pana Jana Sozonowicza  oraz Pana Tadeusza Pabisiaka. Funkcję protokolanta Zebrania objęła Pani Sylwia Ostolska-Hrebień.

Następnie Przewodnicząca Zebrania odczytała porządek obrad.

W głosowaniu jawnym zebrani przyjęli porządek obrad większością głosów.

Przewodnicząca odczytała Regulamin Walnego Zebrania , który został przyjęty większością głosów.
Następnie przystąpiono do wyboru poszczególnych komisji.
Przyjęto następujący skład Komisji Mandatowej: Pan Tadeusz Koral, Pan Zbigniew Zawala oraz Pan Michał Kowalski.
W skład Komisji Uchwał i Wniosków przyjęto: Pana Józefa Szwajlika, Pan Bronisława Misiewicza, Pana Jana Kozakowskiego.

Więcej…

 
Więcej artykułów…