Walne Zebranie 2019

Informujemy iż zostały umieszczone protokoły i uchwały dot. Walnego Zebrania w zakładce "Walne Zebranie" i Rok 2019.

Przejdź do Walnego Zebrania 2019

 

Dyżury Zarządu

Od dnia 04 kwietnia 2019 r. cotygodniowe dyżury Zarządu ROD „Puszcza”  odbywać się będą

w czwartki w godz. 17.00 – 19.00 w budynku zarządu na terenie działek.

 

Dostawa wody

W dniach 29 – 31 marca 2019 r. zostanie wznowiona dostawa wody do ogrodów działkowych. Prosimy Działkowców o zamknięcie zaworów instalacji wodnej na swoich działkach.

Pozostawienie zaworów otwartych spowoduje zalanie terenu, narazi Działkowca na zbędne koszty w opłatach za zużytą wodę oraz, do czasu usunięcia tej nieprawidłowości, skutkować będzie odcięciem jej dopływu dla pozostałych Działkowców.

Zarząd ROD „PUSZCZA”

 

Apel do członków PZD ROD "Puszcza"

Apel do członków PZD ROD "Puszcza"

W związku z Walnym  Zebraniem Sprawozdawczo – Wyborczym

w dniu 5. kwietnia 2019r., Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Puszcza”

zwraca się z apelem do członków PZD naszego ogrodu, o zgłaszanie kandydatów do organów ROD „Puszcza” i obsługi sprawnego przeprowadzenia  Walnego Zebrania (listy obecności, wydawanie mandatów …..).

Zgłoszenie dotyczy kandydatów do:

- Komisji Mandatowej – na Walne Zebranie

- Komisji Uchwał i Wniosków – na Walne Zebranie

- Komisji Wyborczej – na Walne Zebranie

- Zarządu ROD "Puszcza"

- Komisji Rewizyjnej ROD "Puszcza"

- Delegatów na Okręgowy Zjazd PZD

- obsługi Walnego Zebrana – przewodniczącego Walnego Zebrania, listy

obecności, wydawanie mandatów…….

Zgłoszeni kandydaci zostaną przedstawieni na  Walnym Zebraniu celem ich wyboru w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przez zebranych członków PZD.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie – tel. do prezesa 575 787 001

lub podczas godzin dyżurów Zarządu, w piątki od godz. 17.00 – 19.00

w Klubie "Bukowe" przy ul. Seledynowej 91a, na Osiedlu Bukowym.

 

Ogłoszenie

Zarząd ROD "Puszcza" zwołuje

WALNE ZEBRANIE

SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE CZŁONKÓW PZD

w dniu 5 kwietnia 2019r. ( piątek )

o godzinie 16 : 30

w Centrum Kształcenia Sportowego

przy ul. L. Rydla 49 w Szczecinie

W przypadku braku kworum ustala się
drugi termin o godzinie 17:00 w tym samym dniu i miejscu.

 
Więcej artykułów…