Informacja

Bramy ogrodu  od 1 kwietnia 2017r.  będą otwarte w piątki, w godzinach

od  10.00 do 20.00 

Zarząd  R.O.D „Puszcza”

 

Szkolenie dla nowych działkowców

Dnia 28. lutego 2017r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali 1, w siedzibie

Okręgowego Zarządu PZD przy ul. Uznamskiej 4 w Szczecinie - Dąbiu

odbędzie się szkolenie dla osób ubiegających się o przydział działki i członkostwo w PZD.

 

Ogłoszenie

Odpowiedź Pana Piotra Mynca  Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin na wniosek ROD "Puszcza" w sprawie zmiany ustaleń w miejscowych planach

Pliki do pobrania:

 

Ogłoszenie

Zakończono etap projektu budowlanego wodociągu

Zarząd Rodzinnego Ogrodu „Puszcza” informuje, że zakończony został kolejny etap realizacji inwestycji jakim  jest wykonanie projektu budowlanego  sieci wodociągowej na terenie naszego ogrodu.

Następne etapy inwestycji to jest  przystąpienie do ofertowania i wyłonienia wykonawcy budowy sieci wodociągowej oraz przystąpienie do realizacji inwestycji, uwarunkowane   będzie zebraniem odpowiednich środków na ten cel.

Przypominamy działkowcom, którzy zalegają  jeszcze z wpłatą kwoty  500zł  za 2016r,  ustaloną zgodnie z Uchwałą Nr 9/2016 z dnia 22 kwietnia 2016r, o uregulowanie płatności na potrzeby realizacji nowej sieci wodociągowej.

Wpłaty można dokonać w kasie ogrodu w trakcie dyżurów ROD „Puszcza” w piątki od godz. 17 – 19  (w Klubie przy ul. Seledynowa 91a) lub bezpośrednio na rachunek bankowy prowadzony przez Zarząd ROD „Puszcza” o nr :  77 1050 1559 1000 0022 6560 9145

 

Ogłoszenie

Zarząd ROD "Puszcza" informuje, że w ramach

Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 pod pozycją Nr 41

zgłoszono zadanie inwestycyjne - jako projekt dzielnicowy duży :

„Budowa dróg dojazdowych do R.O.D. Puszcza

ulice: Agnieszki, Regatowa, Teligi”.

 

Uzyskanie największej ilości głosów, gwarantuje wpisanie zadania

do budżetu miasta Szczecin na 2017rok.

Prosimy działkowców, ich rodziny, znajomych o głosowanie na powyższe zadanie
za pośrednictwem strony internetowej lub w siedzibach Rad Osiedli.

Głosowanie odbędzie się
w dniach 9 - 18 stycznia 2017 r.

Głosować można:

- za pośrednictwem internetu (www.konsultuj.szczecin.pl, zakładka Szczeciński Budżet Obywatelski -  Głosowanie) lub w siedzibach rad osiedli – każdy bez względu na wiek kto jest zameldowany w Szczecinie.

osobiście (w Urzędzie Miasta - pl. Armii Krajowej 1, filii Urzędu na Prawobrzeżu – ul. Rydla 39/40 , Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie - Filia nr 25- ul. Ku Słońcu 76, Domu Kultury "Klub Skolwin" – ul. Stołczyńska 163 oraz w mobilnych punktach do głosowania – BUDŻETObus) zameldowani, oraz osoby, które:

* nie posiadają zameldowania, ale mieszkają w Szczecinie;

* nie posiadają zameldowania, ale mieszkają i studiują na terenie miasta;

* nie posiadają zameldowana, ale mieszkają i uczęszczają do szkół na terenie miasta.

Ważne! Weryfikacja uprawnienia do głosowania w BUDŻETObusie będzie odbywała się na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, w formie internetowej będzie to wpisanie nr. pesel oraz numeru telefonu komórkowego.

Szczegóły, godziny otwarcia i lokalizacja stacjonarnych i mobilnych punktów do głosowania na stronie: www.konsultuj.szczecin.pl

 
Więcej artykułów…