Regulacja stanu prawnego R.O.D. "Puszcza"

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Puszcza" informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 14/W/2017 z dnia 27. kwietnia 2017r podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym, zlecone zostały przez Zarząd prace geodezyjne niezbędne do uregulowania stanu prawnego ogrodu.

Przedmiot pracy geodezyjnej obejmuje analizę terenu zajmowanego przez ROD "Puszcza" w odniesieniu do granic ewidencyjnych działek i sporządzenie mapy do celów prawnych.

Prezes Zarządu ROD "Puszcza"

 

Ogłoszenie

Działając na podstawie § 68 Statutu PZD, Zarząd ROD "Puszcza" zwołuje

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE

sprawozdawczo - wyborcze Członków Stowarzyszenia PZD,

które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. ( czwartek )

o godzinie 17 : 00

w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. L. Rydla 49 w Szczecinie

W przypadku braku kworum na walnym zebraniu, ustala się jego
drugi termin o godzinie 17:30 w tym samym dniu i miejscu.

Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązujące
dla wszystkich działkowców w ROD "Puszcza",
bez względu na ilość obecnych głosujących

(nie jest wymagany udział ponad połowy uprawnionych członków PZD).

W porządku obrad dodatkowo podjęcie uchwał w sprawie:
- ustalenia składu liczbowego Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej
- wybory członków Zarządu i kooptacja członków Komisji Rewizyjnej

 

Zarząd ROD "Puszcza"

 

PRĄD W ROD „PUSZCZA” W SZCZECINIE

Szanowni Działkowcy,

miło nam poinformować, że mamy już projekt i kosztorys zgodnie z którym szacowany koszt ułożenia wewnątrzogrodowej sieci elektrycznej wynosi:

823.000,00 zł

W przeliczeniu na:

1. każdą z 665 działek daje to kwotę 1.260,00 zł*,

2. 399 działek, czyli 60% działkowców deklarujących poparcie dla inwestycji daje to kwotę 2.100,00 zł*,

3. 145 działek, czyli osoby wpłacające dobrowolnie 100 zł na zakup projektu daje to kwotę 5.650,00 zł.

* W punkcie 1 i 2 od podanych wartości należy odjąć kwotę 100 zł dla 145 osób, które dokonały jej wpłaty na zakup projektu sieci Biorąc po uwagę powyższe szacunki prosimy o obecność wszystkich Państwa na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym ROD "Puszcza" w Szczecinie w dniu 27.04.2017 r., gdzie ważyć się będą losy tej inwestycji.

W IMIENIU KOMITETU BUDOWY SIECI ELEKTRYCZNEJ W ROD „PUSZCZA” W SZCZECINIE!

JAN SOZONOWICZ MAREK ANISZEWSKI

Dalsze informacje w zakładce Inwestycje - elektryfikacja

 

Informacja

Bramy ogrodu  od 1 kwietnia 2017r.  będą otwarte w piątki, w godzinach

od  10.00 do 20.00 

Zarząd  R.O.D „Puszcza”

 

Szkolenie dla nowych działkowców

Dnia 28. lutego 2017r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali 1, w siedzibie

Okręgowego Zarządu PZD przy ul. Uznamskiej 4 w Szczecinie - Dąbiu

odbędzie się szkolenie dla osób ubiegających się o przydział działki i członkostwo w PZD.

 
Więcej artykułów…