Ogłoszenie

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Puszcza”
informuje o wykonaniu  następujących prac w okresie
od października do grudnia 2016r:

1) przygotowanie projektu regulaminu korzystania z wody

2) przygotowanie projektu regulaminu wjazdu na teren ogrodu

3) podpisanie umowy na 2017r z MPO oraz firmą ubezpieczeniową

4) odbiór projektu budowlanego nowego wodociągu wraz z  kosztorysem

5) uzyskanie brakującej, niezbędnej dla UDT, dokumentacji technicznej zbiorników hydroforowych

6) uzyskanie od ENEA Szczecin warunków technicznych zwiększenie mocy przyłączeniowej – niezbędnych do wykonania projektu sieci elektrycznej dla ROD „Puszcza”

7) powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej i dokonanie niezbędnych inwentaryzacji majątku ROD „Puszcza”

8) powołanie Komisji Mediacyjnej

9) zakup map planu zagospodarowania Kijewko

10) złożenie, za pośrednictwem ZO PZD Szczecin, wniosku do prezydenta miasta szczecin o zmianę zapisów  w miejscowych planach   zagospodarowania  przestrzennego Kijewko i Kijewko – Świętochowskiego

 

Życzenia

Spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.
Dużo zdrowia, radości i spełnienia marzeń w Nowym Roku 2017
życzy wszystkim działkowiczom

Zarząd ROD "Puszcza".


 

Ogłoszenie

Biuro ROD "Puszcza" - Klub "Bukowe" przy ul. Seledynowej 91A dnia 23 grudnia 2016r będzie nieczynne.

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Szczecin

Zarząd ROD "Puszcza" informuje, że przygotowany został  wniosek do Prezydenta Miasta Szczecin Pana Piotra Krzystka o przystąpienie do zmiany zapisów w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin oraz odpowiednio w Miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego "Kijewko" i "Kijewko-Świętochowskiego" Celem wniosku jest zachowanie funkcji ogrodu w jego obecnych zewnętrznych granicach.

Treść wniosku w załączeniu:

 

Prąd w ROD „Puszcza”

Szanowni Działkowcy

informujemy, iż w ramach trwającej do końca roku zbiórki na zakup projektu sieci elektrycznej dla ROD „Puszcza” w Szczecinie - na dzień 1 grudnia 2016 roku - zebraliśmy już kwotę 9 100 zł.

Serdecznie dziękujemy za zaufanie okazane nam przez 91 Działkowców.

Jednocześnie zachęcamy gorąco pozostałych Działkowców do wpłaty kwoty 100 zł, czy to przelewem na specjalnie założone w tym celu konto: 71 1050 1559 1000 0090 8009 3702, czy też gotówką do kasy ogrodu w trakcie piątkowych dyżurów zarządu ROD „Puszcza” w Szczecinie.

Biorąc pod uwagę otrzymane przez nas szacunkowe oferty na przygotowanie projektu sieci elektrycznej dla naszego ogrodu potrzebujemy wpłaty kwoty 100 zł jeszcze od przynajmniej 50 Działkowców!

W IMIENIU KOMITETU BUDOWY SIECI ELEKTRYCZNEJ W ROD „PUSZCZA” W SZCZECINIE:
JAN SOZONOWICZ, MAREK ANISZEWSKI

 
Więcej artykułów…