Informacja o śmieciach, ogrodzeniach zewnętrznych i regulaminie

Szczecin 01.12.2016r

W okresie od 1 listopada 2016r do  28 lutego 2017r pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego  "Puszcza" usytuowane są przy bramach wejściowych prowadzących na teren sektorów V i VII.

Odpady " zielone "  powinny być kompostowane,  lub wywożone  we własnym zakresie przez działkowców do ekoportów,  a nie wrzucane do ogrodowych pojemników.

Ponadto nie należy wyrzucać ani gromadzić odpady, nie pochodzące z działki tzw. gabaryty  na terenach ogólnych lub przyległych do terenu ROD - poza zewnętrznym ogrodzeniem .

Zarząd ROD "Puszcza" przypomina, że Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego w

§ 68 pkt 11  zabrania działkowcom i innym osobom przebywającym na trenie ROD naruszania, zmieniania infrastruktury ogrodowej, a w szczególności budowy bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym, ponieważ zgodnie z Uchwałą Nr VI/81/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015r w sprawie wprowadzania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin  przy każdej   furtce w ogrodzeniu zewnętrznym, działkowicz powinien na swój koszt ustawić pojemnik na śmieci i płacić za jego opróżnianie. Straż Miejska ma obowiązek egzekwować uiszczanie tych opłat.

Odczyt liczników wody

Przypomina się działkowcom, którzy nie podali wskazań wodomierza, o konieczności odczytu i podania jego wskazań Gospodarzowi ogrodu - tel. 575 787 003 .

Zgodnie z Uchwałą Walnego zebrania opłata za pobór wody naliczana jest wg wskazań wodomierza - 0,90zł za m3. Stąd nie spisanie stanu wskazań wodomierza najpóźniej do 31 grudnia 2016r będzie skutkować obciążeniem ryczałtowym - 0,35zł za m2 powierzchni działki.

Informacja o drogach  i alejach na terenie ROD

Zarząd ROD "Puszcza" przypomina  działkowcom, że zgodnie z Regulaminem nie należy zanieczyszczać alejek i dróg  dojazdowych w tym odpadami pochodzącymi z działki, budować skarpy, wygradzać głazami tereny przyległe do ogrodzenia zewnętrznego ani nasadzać krzewy lub drzewa.

 

Wyłączenie wody

UWAGA

W dniu 24 pażdziernika 2016r w związku z sezonem zimowym nastąpi wyłączenie wody na działkach.

Po tym terminie prosimy działkowców o zabezpieczenie wodomierzy przed zamarznięciem oraz pozostawienie na okres zimowy otwartych zaworów na swojej instalacji wodnej.

Zarząd ROD "Puszcza"

 

INFORMACJA

Od dnia 16 września 2016r bramy ogrodu są otwarte w piątki od godz. 10.00 do 18.00.

Zarząd ROD "Puszcza"

 

Informacja

Biuro  Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Puszcza" od dnia 21 października 2016r będzie przeniesione do

Klubu "Bukowe" przy ul. Seledynowej 91A

Biuro czynne w piątki w godz. 17.00 - 19.00

Zarząd ROD "Puszcza"

 

Informacja w sprawie pracy Zarządu ROD „Puszcza”

W OKRESIE OD 1 SIERPNIA DO 30 WRZEŚNIA 2016R

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PUSZCZA” informuje o wykonaniu następujących prac:

 1. Przegląd działek
 2. Zorganizowanie dnia działkowca - w dniu 27 sierpnia 2016r
 3. Powołanie Komitetu budowy sieci elektrycznej w ROD "Puszcza" – w dniu 28 sierpnia 2016r
 4. Przygotowanie i zgłoszenie wniosku do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, dla zadania „Budowa dróg dojazdowych do ROD „Puszcza” - ul. Agnieszki, Regatowa, Teligi
 5. Przyjęcie założeń do projektu sieci wodociągowej
 6. Podpisanie umowy z projektantem na wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej - do 30 listopada 2016r
 7. Zgłoszenie wniosku o tzw. małą dotację do urzędu miasta z przeznaczeniem na siatkę ogrodzeniową
 8. Podjęcie łącznie 41 uchwał w sprawach bieżących dotyczących funkcjonowania ogrodu
 

Dzień Działkowca 2016

W dniu  27.08.2016 Rodzinny Ogród Działkowy "Puszcza" świętował tradycyjne  obchody Dnia Działkowca.

Uroczystość otworzyła  Prezes Zarządu Ogrodu Pani Grażyna Ryba, która przywitała wszystkich zebranych działkowców i przedstawiła zaproszonych gości.

Następnie w imieniu Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie, zabrał głos członek Zarządu Pan Tadeusz Pabisiak, który odczytał list skierowany do Prezesa i działkowców ogrodu – od Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie Pana Tadeusza Jarzębaka, oraz wręczył przyznaną przez Krajową Radę PZD Złotą Odznakę „Zasłużony Działkowiec” Panu J.Uziębło.

W uroczystości wzięły udział również  przedstawicielki  zaprzyjaźnionego Rodzinnego Ogrodu Działkowego " Rekreacja".

Prezes Zarządu poinformowała zebranych o zmianach jakie zaszły w Zarządzie ogrodu i powierzeniu jej w dniu 26 lipca br. funkcji prezesa zarządu, oraz przedstawiła kolejno wszystkich jego członków.

Dalej w skrócie przedstawiła najważniejsze zadania Zarządu na rok 2016 (zlecenie wykonania projektu technicznego instalacji wody, zawiązanie komitetu d/s elektryfikacji ogrodu, przygotowanie projektu do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego pt. budowa dróg dojazdowych - ul. Agnieszki i ul. Regatowej) oraz odczytała pismo w odpowiedzi na liczne zapytania działkowców w sprawie budowy wodociągu.

Komisja konkursowa ogłosiła wyniki konkurs na najładniejszą działkę 2016.

W kategorii działka rekreacyjna:

 • I miejsce zajęła działka nr 287,
 • II miejsce dz. nr 647,
 • III miejsce  dz. nr 432.

W kategorii działka rekreacyjno-warzywna :

 • I miejsce zajęła działka nr 608,
 • II miejsce dz. nr 267,
 • III miejsce  dz. nr 439.

Zdjęcia nagrodzonych działek znajdują się w zakładce galeria

Zwycięscy otrzymali dyplomy i nagrody pieniężne.

Ponadto działkowcy wybrali najładniejszą wiązankę dożynkową,  rzeźbę z warzyw oraz zaprezentowali swoje plony. Zwycięscy otrzymali nagrody rzeczowe.

Po części oficjalnej wszyscy działkowcy zaproszeni zostali do wspólnej zabawy.

Odbyły się konkursy dla dzieci i biesiada przy muzyce na żywo.

 

Była też smaczna grochówka, chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym.

Dziękujemy działkowcom i zaproszonym gościom za przybycie i wspólną zabawę.

Szczególne podziękowania dla członków zarządu, którzy  zaangażowali się w przygotowanie  Dnia Działkowca 2016.

 

Uwaga: Relację z dożynek PZD Szczecin można zobaczy na str:

http://www.ozpzd-szczecin.pl/index.php/30-ogoszenia-oz-pzd-szczecin/2271-dzien-dzialkowca-2016-w-rod-puszcza-w-szczecinie

Grażyna Ryba

Prezes                              

 
Więcej artykułów…